„Астрологическите домове”, на Дейн Ръдиар е класическа книга в съвременната астрология, продадена в повече от 100 000 екземпляра и преведена на 12 езика, която се превръща в един от най-популярните му трудове. В книгата са разгледани подробно дванадесетте дома в хороскопа и тяхното дълбоко и по-скоро психологическо и духовно значение. Като цяло книгата се чете по-трудно и изисква разбиране и едно по-високо ниво на познание. Както обичам да казвам, подходяща е за тези които обичат да навлизат в дълбокото и разбира се имат основни астрологични познания.
Дейн Ръдиар (1895–1985) е международно признат пионер на модерната личностно-ориентирана астрология.считан за един от най-съзидателните творци на своето поколение, който се изявява в разнообразни области – музика, философия, психология и астрология. Неговите новаторски възгледи вдъхват живот на остарели концепции и преформулират със съвременно звучене психологическите и философски трактовки, които могат да помогнат на личността да се настрои в съзвучие с космическите цикли и дълбокото им значение.