Медеа, Характери, Български дейци, Курс по история – сборник


Старо издание отпреди 1930г. което съдържа четири произведения.

Медея, Еврипид, превод от старогръцки – Ал. Балабанов

Характери на Теофаст, в превод на Ал. Балабанов,

Български дейци – съдържа кратка история на всички видни български писатели, поети, воеводи, исторически и обществени личности. Сборника е съставен от Ал. Дл Пиронков, изд.1922г

Курс по история на западно-европейската литература, том 1, проф. Н. Илич Стороженко, лекции четени в Московския университет, в превод на Дружелюб Дъбев

За улеснение съм снимала титулните страници и съдържанието на „Курс по история“.

Актуален вид на книгата. За по добра визуализация кликнете върху изображението:

Единствена бройка

Цена на книгата: 40.00лв

За поръчка: 0878197380

Нели-Плерома