На този сайт представям основно астрологичната си практика, но освен нея, работя и в друга област.

Ето основна част от услугите които предлагам.

  • Съставяне и написване на текстове с качествено съдържание с цел реклама и популяризиране на ваши книги, произведения, продукти, услуги. За автори на астрологична литература, предоставям място на този сайт, реклама и популяризиране на съответното произведение или книга.
  • Създаване на рекламен сайт или блог, който да представи по най-добрият начин вашите занимания, хоби, работа, бизнес. Включва цялостно оформление, добавяне на съдържание независимо от сферата на дейност, поддръжка (работя основно с платформата на WordPress, на който е създаден и сайта който четете в момента).
  • Сканиране и обработка на книги, списания, документи, изобщо всякакви материали които са на хартиен носител. Извличане на определено съдържание, дигитализиране, конвертиране в различни файлови формати.
  • Работа с всякакви текстове на български език – корекции, редактиране, архивиране и др. 

Няколко лични блога и страници създадени и поддържани изцяло от мен: 

Ревю на книги – рубрика която водя в Плерома Студио (сайт, който четете сега)

Красиви – козметичен блог

Литературен кът – четиво за из път

Книги по астрология – група във Фейсбук

Плерома – страница за астрология във Фейсбук

 

 

Нели Станева

тел. 0878197380

Форма за контакт:

Форма за контакт: