Риби


Акварелна картичка – съзвездие Риби; размери 10 х 14см

Съзвездие Риби 1

Съзвездие Риби

Авторска миниатюра

Материали: акрилни бои, платно, опънато на дървена подрамка, готово за окачване.