Стрелец


Акварелна картичка – съзвездие Стрелец; размери 10 х 14см

 

Съзвездие Стрелец 1