Планетните аспекти – от конфликт към сътрудничество


Преди няколко дни издателство "Лира принт" пусна поредната си книга от раздел Астрология - "Планетните аспекти: от конфликт към сътрудничество" на Трейси Маркс. Това е третата издадена на български език книга на авторката. Лично имам поглед върху "Изкуството на астрологическата интерпретация" - написана достъпно, с повече практическа насоченост. В настоящата книга е отделено повече внимание на … Нататък Планетните аспекти – от конфликт към сътрудничество