Юпитер – интерпретиранe


„Където Юпитер се появи в хороскопа, това е област на потенциално подобрение и разширение – възможност да се изпитат или демонстрират нечии по-висши идеали и житейска философия“

Лендис Найт Грийн

Някои принципи при интерпретирането на Юпитер в рожденната карта. Нужно е да се има предвид положението му по знак, домовата му позиция, аспектите които сключва с планети и ъгли. От значение е също силният акцент на знаците Риби или Стрелец – стелиуми в тези знаци, асцендент. Освен това от важно значение е всеки един фактор в хороскопа, който въвли­ча Юпитер.

„-   Юпитер разпростира поток от енергия, посочена от еле­мента, където се намира той в рождения хороскоп. Често инди­видът трябва съзнателно да проникне в този източник, за да го схване и използва;

–  Силният Юпитер обичайно се проявява като обещаваща, жизнерадостна личност, която често е доста весела. Юпитеровият знак нерядко дава ключа към типа темперамент;

–  Юпитеровото местоположение може да съдържа указа­ние за чувството на смисъл и насока на живота, което да ръко­води личността, както и да я насочва към търсене на истината, с която да живее;

– Където и да се намира Юпитер в рождения хороскоп, той е там, където вие желаете постоянно да изследвате нови хори­зонти. В някои знаци и домове това се прави по-лесно, отколко­то в други, в зависимост от социалните спогодби, морала, възпи­танието и т.н. Във всеки случай индивидът иска непрекъснато да подобрява областта от живота, указана от положението на Юпитер в хороскопа;

– Положението на Юпитер указва област на ентусиазъм и оптимизъм, в която индивидът с готовност може да превърне доверието в действие. В същата сфера той очаква облага и търси възможности за растеж, както и удобни случаи да даде от, сво­ето собствено вътрешно изобилие. (Това е една особено важна точка, понеже Юпитер – една изключително щедра планета – показва не само вземане от живота, сграбчвайки възможности­те, но и връщане на живота, често по универсално благодетелен начин.);

– Разположението на Юпитер показва къде личността при­канва опитността (Марк Е. Джоунс) и областта, в която тя има способността да се възползва от възможностите (Грант Леви);

–  Мястото на Юпитер указва къде индивидът чувства отпу­скане от напрежението и страха и преживява възможността да диша, да се разпростира и развива, да изразява себе си. Неговото разположение (особено знака) индикира какъв тип неща и дей­ности могат да възвърнат вярата ви, когато сте паднали духом, и да ви помогнат отново да бъдете енергични (Ребека Уилсън);

– Юпитер придава чувство на морална убеденост на всичко, до което се докосне, носейки смисъл и мотивация за индивида да насърчава идеи, идеали, цели и т.н., както и да окуражава другите в преследването на тези стремежи. В областта от живо­та, където Юпитер е фокусиран, съществува силен подтик към честност и откритост;

–  Юпитер въплъщава стремеж към по-обхватен порядък или свързване на същността си с нещо по-голямо от самия себе си; тази нужда по-силно се усеща в областите, символизирани от Юпитеровия знак, дом и по-близките аспекти на планетата;

– Разположението на Юпитер показва къде индивидът тряб­ва да поема рискове, понеже възползването от случая е абсо­лютно необходимо за постигане на напредък във всяка сфера от живота. Вратата на възможностите може да бъде там, но човек трябва да има смелостта да прекрачи през нея;

– Положението на Юпитер разкрива къде вероятният успех, просперитет и бързо развитие са подходящи, тъй като именно там това изобилие от енергия е реализируемо, и то разширява способ­ностите за себеизразяване и участие в обществото като цяло.

–  Мястото на Юпитер указва къде индивидът има възмож­ност да развива увереност и самоуважение чрез активно поема­не на рискове, основано на вярата в собствените си възможно­сти. Това може да се постигне само когато човек черни от из­точника на изобилие вътре в себе си и позволи на тази енергия, талант или по-висш разум да действа в собствения му живот;

– След по-задълбочено проучване и особено при зрели хора, разположението на Юпитер често показва къде индивидът работи за развитие на система от стойности и дълбоко, широко- обхватно разбиране чрез обучение и/или опит.“

Използвани цитати от книгата на Стивън Аройо – „Юпитер, ключ за растеж, благополучие и реализация на потенциал“

Нели Станева 

11.01.2016

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.