Аспектите в астрологията


Книгата на Сю  Томпкинс е написана под формата на ръководство за разбиране на планетните взаимодействия в хороскопа. Книгата е написана  разбираемо, на достъпен език, като в началото са обяснени добре основните принципи за интерпретация на аспектите. Това я прави подходяща за начинаещи. Това което идва в повече /поне на мен/ са по-дългите обяснения, на моменти … Нататък Аспектите в астрологията