Книгата Астродиагностика на издателство „Лира принт“ е резултат от тридесетгодишната дейност на Макс Хайндел и Аугуста фон Хайндел посветили се на изследването и изучаването на астрологията, астродиагностиката и прилагането им на практика в лечебното отделение на Розенкройцерсокото Братство в Оушънсайд, Калифорния.

Личните ми впечатления:

В началото на книгата са дадени най-общи характеристики за знаците, планетите, органите на тялото които управляват /информацията тук е малко оскъдна/. Изброени са стотици примери, включващи натални карти и история на заболяванията, както и изхода от тях.

Книгата е ценна, разбираема, но тъй като е написана под форма на трактат, трябва да се използва съвместно и с други учебници.

Вижте и някои основни сентенции

1 – Луната може да бъде разглеждана като даващата и отнемащата живот, което означава, че Луната действа като средство за пренасяне на жизнените сили от Слънцето към Земята и хора­та, и лунните сили също в крайна сметка създават смърт.

2 – Когато Луната е пълна, приливите и отливите са по-високи, костите имат повече мозък, и стридите са по-пълни, отколко­то по всяко друго време. Тогава температурата при трески също е най-висока.

3 – През първата половина от живота, особено в детска възраст, Луната има най-голяма власт, а по време на втората половина от живота Слънцето е с най-силно влияние.

4 – Луната има огромно въздействие над душеноболните хора – а именно, лунатиците – и над истерични, епилептични и нервни пациенти. Те усещат промените на Луната в много голяма степен; особено силно неспокойни са по време на пълнолуние. Такива пациенти никога не бива да спят с луна, грееща върху тях.

5 – По новолуние материалните сили са най-слаби. Периодът на намаляваща Луна, а именно, между пълнолуние и новолуние, е най-силен за духовна работа, тъй като по това време влия­нието на Слънцето е най-голямо.

6 – Да не се прави операция, когато Луната е в знака, който уп­равлява предвидената за операция част от тялото. Птолемей казва: „Не се пробожда с желязо онази част от тялото, която може да е управлявана от знака, понастоящем зает от Луната.“

7 – Операциите, осъществени при точната промяна на Луната рядко са успешни. Изберете времето за операция, когато Луната е нарастваща или – както обикновено се нарича – в светлината на Луната. Не оперирайте, когато Слънцето е в знака, управ­ляващ частта от тялото, която трябва да се реже.

8    – Луната завърта пълен кръг по зодиака за около двадесет и осем

дни. Заболяванията достигат повратна точка на всеки седем дни. Като се започне от мястото на Луната в началото на за­боляването, промяна може да се очаква след седем дни (ква­драт), на четиринадесетия ден (опозиция) и на двадесет и първия ден (друг квадрат).

9 – Луната управлява острите заболявания – хроничните.

10  – При операция е добре да се проследяват квадратите и опо­зицията на Луната към транзитните Слънце, Марс и Сатурн.

11  – Луната има най-голяма власт над здравето на жените, докато Слънцето влияе върху здравето на мъжете.

12  – От новолуние до пълнолуние стимулантите дават най-голям ефект, а успокоителните са най-слаби; намалявайте дозата на едните и увеличавайте другите.

13  – Когато нарастващата Луна е в добър аспект към радикалния Юпитер или Венера, сърдечната стимулация дава най-трайни резултати. Сърцебиенето се лекува най-ефективно, когато Луната намалява и аспектира благоприятно горните планети. Прилагайте сърдечни стимуланти с изключително внимание, когато Луната е зле аспектирана от тези планети и най-вече, когато е тъмна или намаляваща.

14  – Добрите аспекти на транзитните Юпитер и Венера към ра­дикалната Луна са много благотворни.

15  – Сатурн, когато е поставен в шестия дом от рождения хороскоп, има тенденцията да снижава жизнеността.

16 – Знакът, в който е Слънцето при раждането, е жизненоважно място в хороскопа, като влиянието му се различава според това дали знакът е кардинален, неподвижен или двойствен. Важен е и домът, съдържащ Слънцето – дали е кадентен, следващ или ъглов. От силата на Слънцето често може да оцените реакция­та, която ще получите от вашия пациент.

17 – Благотворните аспекти между радикалните Слънце и Марс дават голяма жизненост и устойчивост на болести. Лош аспект между Слънцето и Марс е по-добър от гледна точка на здра­вето, отколкото изобщо никакъв аспект.

18  – Аспектите към асцендента и МС често са ненадеждни, освен ако не сте абсолютно сигурни за минутата на раждането. Също и часовниците често са неточни и има много объркване относ­но различните видове време — ето защо тези две точки трябва да се използват с голяма предпазливост.

19 – Планетите, които са на критични градуси, имат по-голямо влияние за добро или зло, отколкото в други градуси.

20 – Определени неподвижни звезди имат мощно влияние върху болестите. Особено трябва да се наблюдава за следните три мъглявини: Плеядите, на 29 градуса в Телец; Асцели – на 6 гра­дуса в Лъв; и Антарес – на 8 градуса в Стрелец.

21 – Дете без аспект между Слънцето и Марс е субект на много детски болести.

22 – Пациент с много планети във въздушните знаци изисква повече въздух в спалното помещение в сравнение с другите. Планетите в огнени знаци правят човека склонен да изисква много слънчева светлина, а хората с планети във водните или земните знаци страдат от прекалено много слънчева светлина.

23 – С неподвижни знаци на ъглите и наранявания в двойствените знаци нативусът преодолява болестта. Когато двойствените знаци са на ъглите, а нараняванията – в неподвижните знаци, той е по-склонен да се поддава на заболяване.

24 – Добре аспектирано Слънце, когато е знаците Овен или Лъв, дава голяма жизненост и способност за отхвърляне на болести.

25 – Когато хората с изгряващ Овен или Слънце или Марс в Овен при раждането са болни, температурата им се покачва много по-високо от тази на другите пациенти, и те страдат много по- често от треска, защото при тях се наблюдава тенденция кръвта да се качва към главата и кожата.

26 – Нараняване между Слънцето и Сатурн или квадрат между Луната и Слънцето дават ниска жизненост. Когато в хороскопа е открито това състояние, по време на заболяване е добре да се проследи аспектът на прогресивната Луната към тези наранени планети и най-вече транзитите на новолунията и пълнолунията.

27 – Ретроградните планети оказват много малко помощ при бо­лест. Независимо дали са в добър или лош аспект, тяхното влияние е латентно, докато не станат директни; тогава можем да следим за събуденото им влияние.

28 – Планетите, когато от ретроградни стават директни, се дви­жат бавно. Тяхното влияние в този забавен каданс не е толкова жизненоважно или така мощно, колкото когато се движат бързо.

29 – Планетите са силни, когато са в знаците на собствената си природа, също и когато са в аспект с планети, които са в съвме­стими знаци.

30 – Когато часът на раждане не е известен, сравнително точна диагноза може да се получи с помощта на плоска диаграма – тоест, чрез поставяне на Овен в първи дом, Телец – във втори, Близнаци – в трети и т.н.

31 – Влиянието на Сатурн е свиващо, докато Марс действа раз­хлабващо.

32 – Слънцето управлява жизненоважната течност, която се от­деля чрез далака. Когато Слънцето е наранено при раждането, често настъпва болест при прогресии на планетите, които на­раняват Слънцето.

33 – Когато радикалните Слънце или Луна са в орбиса на Пле­ядите на 29 градуса в Телец, на Асцели на 6 градуса в Лъв, или на Антарес на 8 градуса в Стрелец, показан е проблем с очите, особено ако Сатурн, Марс или Уран също е на едно от тези места.

34 – Меркурий в дванайсети дом, наранен от Слънцето, Сатурн, Уран или Марс, също Меркурий в Козирог – дома на Сатурн, когато е наранен от малефик, ще засегне слуха.

35  – Наблюдавайте зловредните планети, когато са поставени или в шести, или в дванадесети дом, тъй като шестият е домът, който управлява болестите, а дванадесетият се свързва с бол­ниците и местата за задържане.

36  – Необходимо е да се съблюдава антипатията между опреде­лени знаци и планети. Например, огненият Марс може да е поставен във водния знак Риби, или студеният, земен Сатурн – в огнения знак Овен. Когато планета е в знака на своето заточение, възможно е тя по-специално да се превърне в запла­ха за здравето.

37 – Мястото, където е поставен Сатурн в хороскопа, е най-ве­роятно да е слабо звено във физическо тяло, мястото, най-лес- но за поразяване от заболяване.

38 – Духовете на Луцифер от Марс помагат за поддържане топ­лината на кръвта чрез разтваряне на желязото – Марсов метал, и позволяват на кръвта да привлича кислорода – елемент на Слънцето.

39 – Пациент с планетата Меркурий в аспект квадрат към Сатурн е склонен да страда от потиснатост. Трябва да се избере ве­села, слънчева стая с боядисани в розово стени.

40 – Знакът Лъв на асцендента и Слънцето в своя знак на екзал- тация – Овен, дават изобилна жизненост и силата да се отхвърлят болести.

41 – Ако заболяване е причинено от нараняване от Марс, може да потърсите помощ, когато прогресивната Луна направи добър аспект с Венера. Когато болестта е Сатурнова по при­рода, може да очакваме най-голяма помощ, когато Луната аспектира Юпитер. Забележете символа на Венера – „по-вис­шата октава“ на Марс, и този на Юпитер – „по-висшата окта- ва“ на Сатурн; във всеки случай последният символ е инвер- сията на първия.

42 – Ако в началото на заболяване Луната е конюнкция със Са­турн, може да се очаква, че болестта ще продължи дълго.

43 – Заболяванията, свързани с Луната, са с остър характер и може да се променят в рамките на двадесет и осем дни, но когато болестта се съотнася със Слънцето, тя е от по-хронично есте­ство и е вероятно да е с по-голяма продължителност и по- упорита в съпротивата си срещу лечението.

Нели Станева – Плерома

Сподели:

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.