Системата на Морен за интерпретация на хороскопа


По мои наблюдения, много от бъдещите колеги астролози пренебрегват учението на древните и веднага се хвърлят на така наречената западна астрология, изобилстваща по-скоро от психологизъм. И се започват едни полемики и разсъждения, носене на вода от „девет кладенеца“. А нещата са далеч по-прости и могат да се изкажат в няколко изречения. Стига да умееш правилно да прочетеш написаното в картата. Безспорно светът в който живеем днес, няма нищо общо с онези времена. Основата обаче, на която се стъпва е една. За тази цел е нужно всеки уважаващ себе си астролог, първо да се запознае с историята на Астрологията, с трудовете на древните астролози, след което да надгражда и да открива своя път! Друг е въпросът, че няма много литература, но който иска – намира.

Този път в рубриката „Ревю на книги“, публикувам един по-голям откъс от „Астрология Галика“ на Жан Батист Морен – книгата я има все още в продажба. Не се спирам на биографията на Морен, защото в интернет има информация

Основни правила за съблюдаване при правенето на точни оценявания на една планета и нейните аспекти

Първо, при оценяването на една планета трябва да се съобрази нейната природа – ще рече, дали е бенефик или е малефик – защото бенефиците са повече обнадеждаващи, отколкото плашещи, докато при малефиците е точно обратното – поне в случаите, когато останалите фактори са равнозначни.

Второ, да се отбележи дали планетата е в домицил или не, защото в домицил нейното действие е неокачествявано и независимо от друга планета – поне в това отношение. Но когато е в съвпад с друга планета, нейното действие ще зависи от тази друга, както от партньор, чиято природа обаче е различна. Така, ако планетата не е в домицил, първо трябва да открием коя планета я управлява и дали тя е бенефик или малефик. След това да се отбележи в кой дом или знак планетата има достойнства чрез екзалтация или триплицитет или в кой дом нейното влияние е неблагоприятно чрез заточение или падение, или в кои такива тя е просто перигрин. Ако е екзалтирана, тя ще въздейства силно и без забавяне върху делата на дома, който контролира; ако е в заточение или падение не ще вещае добро или ще въздейства сякаш е опорочена и може дори да донесе нещастие; ако е перигрин, нейното влияние е по някакъв начин отслабено.

Трето, да се отбележи дали е директна, ретроградна, стационарна, бързо, бавнодвижеща се или със средна стъпка, защото нейните действия и значения се влияят от тези разлики според очевидните им аналогии, както беше споменато някъде другаде в този труд. Съответно планетата се засилва или отслабва.

Четвърто, да се отбележи нейната позиция спрямо Слънцето или Луната, защото източна спрямо Слънцето и над земята през деня, както и по същия начин западна спрямо Луната, ще е по- ефективна и ще донесе по-поразителни резултати; в обратните позиции планетите са по-слаби и действията им по-неясни.

Пето, да се отбележат нейните аспекти към другите планети. Ако една силна планета няма аспект с друга планета, се казва, че тя е дива (неопитомена, груба, варварска) и ще действа в съответствие със своята природа, особено ако се намира в своя домицил. Всяка дива планета сочи нещо необикновено – добро или зло – зависещо от природата на планетата; например Сатурн див в първи показва отшелник, анахорет или монах, но ако тя аспектира друга планета, трябва да се отбележи дали съответната е силна, слаба или междинна по своите достойнства или несъвършенства и дали е просто перигрин, защото, ако е силна, ще последва един очебиен и неясен ефект, ако е слаба – един неясен такъв и междинна – междинен такъв. Добрата или злата природа на ефекта, както леснотата или трудността на неговата проява, ще бъде в съответствие с природата на аспекта. Ако една слаба планета, която е в заточение, падение или перигрин е дива, тя вещае нещо по-малко необичайно, но ако аспектира друга планета, трябва да се определи дали втората е слаба, силна или междинна; ако е силна, в началото едва ли ще има някакъв ефект, но по-късно втората планета ще подпомогне или в началото ще има трудности и пречки, но накрая те ще изчезнат и злото ще се преобърне в добро – награди ще последват труда, победи ще следват конфликтите и оздравяване на болестите и т.н. според качествата на аспекта към слабата планета. Това ще се приложи обаче само за благоприятен аспект, който апликира, защото, ако е неблагоприятен, никакво добро не показва или доброто е обкръжено с трудности; ако е слаба, тя вещае зло или загуба на доброто до степента на съответната отслабеност; ако е междинна, почти няма да има ефект или най-малкото нищо особено, на което да се надяваш.

Шесто, да се отбележи дали планетата, която не е в домицил, е в аспект със своя господар и ако това е така, да се отбележи аспектът и състоянието на всяка от двете, защото действието на една планета в аспект със своя господар зависи много от този господар, а двете работят с по-голям ефект, особено ако аспектът е силен и подходящ. В допълнение, ако планетата е в лошо небесно или геоцентрирано положение или и двете, докато нейният господар е в добро положение, нещастия се показват на старта, но те ще бъдат следвани после от добра съдба, особено ако планетата е в благоприятен аспект към своя господар и апликира; но ако планетата е в добро положение, а нейният господар е в лошо положение, доброто се променя в зло и надеждите ще са напразни. Разбира се, и двете Планети в благоприятно положение е най-добрата възможност от всички, а ако и една от планетите е в щастлив дом, добрите неща на този дом ще дойдат да се случат или ако е в нещастен дом, злините на този дом ще се предотвратят или смекчат. Накрая, ако и двете са наранени, това е най-лошата възможност от всички и както планета в нещастен дом ще причинява злото на дома, така в щастлив дом ще възпрепятства или предотвратява доброто на този дом.

Седмо, да се отбележи кои от неподвижните звезди са в съвпад с планетата или с кои тя изгрява, кулминира или залязва, защото най-ярките звезди продуцират важни и неочаквани ефекти, както опитът неведнъж е изяснявал.

Осмо, да се отбележи към какво се отнася планетата според обусловеността си по положение, господство и аспект; и същото да се отбележи за нейния господар, ако е управлявана от друга планета. Когато бенефична планета се отнася за добри неща, това винаги е добра индикация. Например Юпитер да се отнася за финансите, Венера да се отнася за брака или децата или и двете от тях да се отнасят за характера или престижа и професията, всичко това е благоприятно, а още повече, ако самите планети са в благоприятно небесно положение. Когато обусловеността на бенефиците се отнасят за неприятни неща обаче, това ще е по- малко зло, защото те освобождават родения от злото или поне го намаляват. Когато малефиците Марс и Сатурн се отнасят за нещо добро, това е неблагоприятно, освен ако те не са в добро небесно положение, но дори въпреки него, ако са в квадрат или опозиция към Слънцето, Луната, Асцендента, Медиум Цели или техните управители, те винаги причиняват лоши неща; дори при съвпад с бенефици те не губят цялата своя злокачественост, както е показано в собствения ми хороскоп, където Марс е в тригон с Юпитер, но вторият е в съвпад със Сатурн. Въпреки това от Сатурн и Марс аз съм страдал и продължавам да страдам от изобилни злини, защото, когато детерминациите на тези планети ги отнасят към зли неща като болести, затвор, процеси, смърт, е много неблагоприятно и дори още по-лошо, ако те са също и в лошо небесно положение. Но Слънцето и Луната в щастливи домове причиняват добри неща, особено когато са в благоприятно положение и с добри аспекти. А в нещастни домове причиняват нещастни неща, особено когато са в лошо небесно положение и с лоши аспекти. Още повече, детерминацията на една планета се отнася за различни неща по едно и също време, което ще рече – за едно нещо според положението й, за нещо друго – според господството й и за съвсем трето – според аспектите й. И въпреки, че детерминациите според положението са обикновено най-силните, се случва и така, че тези според господство или аспект са най-силните. Например, когато домът, в който попадат аспект или знак на владение, носи аналогия с планетата, която го управлява или хвърля аспекта без тази планета да има аналогия с дома, който всъщност заема. Обаче същата планета може да се отнася, посредством своите детерминации, по няколко начина към един и същи ефект или само към един, който е подобен. И когато това се случи, ефектът ще бъде още по-голям и достоверен отколкото, ако имаше само една детерминация, която да го показва. В допълнение, ако една планета вън от домицил и нейният господар оперират заедно в общи граници поради своята природа и детерминация или според положението или господството, то тогава резултатът ще е поразителен, особено ако те също така се аспектират една друга по някакъв подходящ за този ефект начин. Например, ако бенефични планети са във втори и техният господар – бенефик – е в десети в тригон към втородомните планети; или ако малефични планети са в дванадесети и техният господар – малефик – е в шести или осми и е наранен от квадрат или опозиця от тях; защото една планета действа само в съгласие със собствената си природа, небесно положение и детерминации в хороскопа. Планети в първи или десети дом и техните господари са от първостепенно значение, затова и тяхното небесно положение и обусловеност в хороскопа трябва добре да се отбелязва. Тези планети в лошо небесно положение вещаят зло за аферите на съответните домове, особено ако апликират чрез лош аспект други планети също в лошо небесно положение, защото, ако апликират чрез добър аспект към планети в благоприятно положение, добри неща в края на краищата ще произлязат от злото. Но ще бъде още по-зле, ако като допълнение тези последните планети или първите такива се отнасят за зли неща по детерминация. Например, ако господарят на първи е в дванадесети или осми и обратното или ако господарят на първи и дванадесети, или на първи и осми са една и съща планета. И по същия начин се разглежда и една планета в десети и нейният господар. Всъщност, ако се вземат предвид само планетите в първи или десети домове и техните управители, човек може да извлече съждение при пръв поглед относно това дали хороскопът е щастлив, или нещастен, както, разбира се, по същата процедура може да се извлекат съждения за всеки от домовете.

Девето, да се отбележи дали една планета е в дом, който има някаква аналогия с нейната природа, защото, когато е така, нейните действия са по-силни според природното сходство. Примерно Юпитер във втори носи пари; Слънцето в десети – почести и престиж, а в първи – известност. Сатурн в дванадесети носи сериозни болести, затвор, подчиненост, тайни врагове; Марс в седми – неприятели, процеси, конфликти; Венера в седми – брачен партньор, в пети – деца. Всички тези примери следва, да се разбират като индикации по природа, защото, в зависимост от въвлечения знак, неговия господар и възможните аспекти може да се случи и обратното. Планети в домове неаналогични на тяхната природа осуетяват, потискат или преобръщат принципните проявления на делата на съответния дом. Така Венера в дванадесети по природа предотвратява болестите, докато Сатурн в десети предотвратява почестите. Казвам „по природа“, защото, ако Венера беше в лошо небесно положение в дванадесети, тя щеше да произведе болести, а Сатурн в добро небесно положение в десети би предизвикал почести и престиж.

Десето, да се отбележи дали една планета е в ъглов, следващ или падащ дом, защото планетите в ъглите показват ефект, който е продължителен, особено ако са и във фиксираните знаци, както това ясно е показано от Марс и Венера в неподвижни знаци в пръви и десети домове в хороскопа на кардинал Ришельо и като резултат той винаги е имал ум, насочен към войната и е задържал властта си продължително до смъртта си. Но в кадентни домове или подвижни знаци планетите показват неща, които са нестабилни, а в следващи домове ефектите са междинни.

Във връзка с аспектите при всички случаи трябва да се вземат предвид следните седем неща:

1) планетната природа;

2) нейното небесно състояние;

3) съотнасянията й според положение и господство;

4) природата на аспекта;

5) знакът, в който пада аспектът и планетата, управляваща този знак;

6) домът;

7) условията преди и след аспекта.

Тъй като всеки от тези седем фактора варира, то и резултативните ефекти също ще варират

По същия начин трябва да се взимат предвид и седем условия за планетите по отношение на домовете и господарите на тези домове. Тези точки са също много важни при усъвършенстване на тайните в астрологията:

  1. Една планета в първи дом, която е силна по знак и чрез аспекти с бенефици или силни планети, има огромно влияние върху значението на този дом според своята природа и състояние; темпераментът, характерът и предразположенията на родения ще бъдат описвани ясно и продължително от тази планета.
  2. Една планета, която е слаба в първи дом, но е в аспект със своя господар или с господаря на Асцендента, ще има съответното отслабващо влияние, зависещо от планетната немощ в първи дом, състоянието на аспектиращата планета и качеството на аспекта.
  3. Една планета, която е слаба в първи и не е в аспект със своя господар или с господаря на Асцендента, има най-слабото влияние от всички върху първи дом и неговите значения.
  4. Планета, разположена извън първи дом, която има сила в този дом (особено господарят на първи), както и аспект с планета в първи или с Асцендента, описва характера, темперамента и благосъстоянието на родения в някаква връзка с делата на дома, в който е разположена.
  5. Но, ако такава планета не е в аспект с планета в първи или с господаря на Асцендента, мостът между аферите на двата дома, както беше описан по-горе, няма да се изгради.
  6. Ако една планета, разположена извън първи дом, е отслабена в него и е свързана с господаря на първи чрез господство или аспект или самата тя аспектира Асцендента, тя ще има много отслабващо влияние върху първо домните дела.
  7. Но, ако такава планета не е свързана с господаря на първи или Асцендента, тя не ще има влияние върху първодомните материи, освен може би много отдалечено, поради своята отслабеност от заточение или падение в първи.

Това, което беше заявено тук относно първи дом, трябва да се разбира и като подхождащо по подобен начин към останалите домове. Затова никога не правете съждения за брака например, преди да сте се съобразили с планетите в седми, господаря на седми, господаря на този господар, планетите, аспектиращи куспидата на седми дом или неговия господар, и начина, по който тези планети се отнасят една с друга чрез господство над или аспект към планети, аналогични за мъжки или женски брачен партньор; и така нататък за останалите планети и домове.

Подбрано от „Астрология Галика“ /книга 21-ва/

Нели Станева 

09.08.2016

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.