Книгата на Ерин Съливан „Астрология на семейната динамика“ отново на издателство „Лира принт“, е чудесно ръководство за разбирането на взаимоотношенията между хората. Както подсказва и заглавието, в книгата са разгледани редица синастрични карти на цели поколения от дадена фамилия. Много добре са обяснени взаимоотношенията на база аспекти и конфигурации. Книгата е повече с психологическа насоченост, като изследва в дълбочина семейните модели.

Цитата по-долу, ще ви каже повече за съдържанието:

Хората често биват привличани или притеглят в живота си индивиди, чиито планетни разположения са идентични с моделите на собствените им семейства. Този феномен може да се усети във фази от типа, когато човек работи в даден семеен процес или комплекс и така енергизира афинитет в тази сфера, привличайки приятел, колега или любим човек със същите планетни разположения, както в неговото семейство. Това ни позволява да работим по семейните теми сравнително уединени и без постоянното присъствие на роднините, следователно на не толкова натоварена почва. В случая отново познатото е в рамките на семейството. Много често се среща и моделът на планентните аспекти. Някои са по-доминиращи от други, както генът за кафяви очи доминира над този за сини, който пък е рецесивен. Няма логично обяснение за тази доминация, но тя съществува. Слънчевите и лунните връзки са най-различимите династични модели, които минават по семейните линии. Те са пряко свързани най-напред със Слънцето и Луната, дълбоко са закодирани и се предават генетично. Трудно е да се променят съзнателно, а понякога е дори невъзможно. След това имаме по-социалните модели, например Юпитер/Сатурн, Марс/ Юпитер или Сатурн и т. н. Те също са семейни; формират част от съзнателния семеен модел, характеристиките на фамилиите, проявяващи се като черти, които те по-скоро биха дискутирали помежду си като явни семейни връзки.

Аспектите Луна/Венера са силно династични, минават през цели семейства и се центрират около теми като връзките, вътрешните чувства или личната стойност, женското разделяне, което е вътрешно присъщо на двата символа на майчинството и женствеността. Моделът Луна/Венера най-често се предава по майчина линия, но той може да се промени. Една моя приятелка и двете й дъщери имат ретроградна Венера – това е невероятно необичайно, тъй като Венера е втората по най-кратка ретроградност (Марс се движи ретроградно най-малко от всички планети), а последното дете на приятелката ми – синът й, има стационарен Марс, канещ се да започне директно движение! Дъщерите й трябва да развият по-нататък или да преработят всички неизживени аспекти на ретроградната Венера на своята майка. Тъй като тя има две дъщери и двете с ретроградна Венера в десети дом, приятелката ми разполага с предимството да види себе си отразена по множество начини чрез двете момичета, така че майчиното наследство ще бъде трансформирано.

Слънце/Сатурн и Луна/Сатурн е друг доминиращ династичен модел, който се преобразува трудно поради същината на Сатурн, а когато се съчетае със Слънцето, това говори за бащино наследство, проявяващо се у жените като проблем с мъжките или определените неща в живота, например авторитет, автентичност, развитие на егото, успехи, автономия и т. н. У мъжете външната изява е затруднено надхвърляне на моделите на успеха на собствените им бащи, както и проблемността, но не и невъзможността тези мъже да се придвижат отвъд най-малкия общ знаменател в семейството. Те трябва да разкъсат кръга, за да преодолеят бариерата между максималния си потенциал и възможните самоограничаващи модели, предавани династично. Личните планети – Слънце, Луна, Меркурий и Венера, съчетани с транссатурнианските планети Уран, Нептун и Плутон, са индикатор, че е вероятно семейната динамика да се впрегне в служба на нещо по-голямо и колективно. Това, което не може да се вмести в рамките на клетъчното семейство, намира по-добро приложение в общността или в света. Нерядко, когато индивидите имат планетни конфигурации между лични и поколенчески планети, те самите са „твърде големи“, за да се вместят в конвенционалните граници, и трябва да открият специални начини за своето его, за да направлява величествения им вътрешен живот. Контактите на външните планети, предавани в семейството, се демонстрират ясно като болести или комплекси и съм сигурна, че това е донякъде защото индивидите са „по-големи“ от семействата си и трябва да намерят уникални пътища да упражняват властта си. Самото семейство е твърде малка арена, за да се преборят с жизнената си карма, и ако трябва здравето да възтържествува, наложително е индивидът да намери колективна или алтруистична цел.“

Книги от същия автор – „Ретроградни планети“

Плерома