Юпитер в Скорпион


Юпитер - равно на късмет и оптимизъм, благоденствие и вяра, истина и справедливост, нови възможности и перспективи. По природа - гореща и влажна, плодородна и добротворна планета, носи мъжка и активна енергия. Скорпион е воден, неподвижен знак. Свързва се с дълбочина на мислите и чувствата, със силни желания и страсти. Подвластни са му големите вътрешни … Нататък Юпитер в Скорпион