Мъдростта на звездите


„Тома Аквински /1225 – 1274/ ясно разграничава „човешкото по­ведение, свързано с физическото, от това, което не е свърза­но с физическото, т.е. чисто духовното“. Във връзка с разбирането за влиянието на звездите това раз­граничение е много важно, защото „като тела, звездите могат да въздействат само пряко върху физическата материя, т.е. върху процесите във физическия материален свят. Проявите от духовен или психологически характер подлежат на тяхно­то влияние, само ако са свързани с физическото… Тома подчертава, че човешката воля има силата да следва своите емоционални склонности или да ги отхвърли в съответствие със своето рационално разбиране. Затова свободата да избира и да решава е гарантирана по прин­цип, но Тома е песимист, защото според него повечето хора следват емоционалните си импулси и само мъдрите могат, бла­годарение на разума си, да противостоят на своите страсти… Тома признава, че астролозите често предсказват правилно човешките действия, особено колективните събития като на­пример изхода от някоя война. Той обаче категорично забраня­ва астрологически предсказания, свързани с бъдещи човешки дейности, обосновавайки забраната си с това, че предсказания­та ще направят човека равен с другите същества, чието пове­дение е почти изцяло детерминирано и по този начин ще от­рекат специфично човешкото, т.е. възможността за свобода и самоопределение…/из глава „Възгледите на християнската църква“/“

„Той /Пико дела Мирандола 1463 – 1494/ установява, че всичко, което става на земята – появя­ването на камъните и скалите, живота, израстването на растенията и даването на плод, животните и тяхното съ­ществуване – всичко това не може да произхожда от силите на земята. Ако някой мисли, че силите на земята произвеж­дат това, което е на земята, той ще има напълно погрешно мнение за материята. Истинският възглед според Пико де ла Мирандола е, че там горе са звездите и че всичко, което ста­ва на земята, зависи от звездите. Човек трябва да гледа наго­ре към небето, ако иска да разбере какво става на земята.  Братко, ти ми подаваш ръка, но причината за това не е само твоето чувство; звездата над теб ти дава импулс. В крайна сметка, източникът на всичко създадено е в небето, в космоса, и това, което става на земята, е отражение на това, което става на небето.“ Необичайното при Пико е, че той твърдо вярва в това, а същевременно казва: „Въпреки че има космически причини, чо­векът трябва да се насочи към най-очевидните причини. Хо­рата не са длъжни да търсят небесните причини, а само най- близките, които са на земята“. Това е напълно характерно за неговите възгледи…“

„Фактът, че в момента на смъртта панорамата с живота на човека, плодът на неговия живот, е в хармония с космическата констелация, доказва, че човекът по природа е небесно същество. Смъртта на Паскал /разгледан през погледа на астрологията животът на Блез Паскал 1623 – 1662/ настъпва в момент, когато има съответствие между картината на небето и не­говата панорама от спомени. Естествено, тази дълбока връзка между човека и света на звездите не се постига съзна­телно от самия човек, нито пък се определя от света на звездите. Тук влизат в действие други, no-висши сили. Те рабо­тят в съгласие с волята на висшия аз, съдбовната същност на човека. Както вече споменахме, панорамата на живота постепен­но се разширява, докато се разтвори в духовния космос. Жиз­нената субстанция на човека се завръща в света на своя про­изход, в космоса, където преди раждането жизненото тяло се сгъстява. Духовният космос приема жизнената субстан­ция, която е плод на току-що завършилия живот.“

Извадките които съм подбрала са от книгата на издателство Кибеа „Мъдростта на звездите“ /излязла от печат в края на 2017г./ Авторът Лео де ла Хусей който е астроном и астролог с дългогодишен опит проследява по един увлекателен начин развитието на астрологията в историята на човечеството както и промените които настъпват в човешкото съзнание във връзка със звездната мъдрост.

Книгата е написана стегнато и изключително увлекателно за четиво което следва определена хронология. Докато я четях буквално се потапях в атмосферата на отминали епохи и векове. Мисля, че всеки един сериозно занимаващ се с астрология човек трябва да се запознае и да проследи пътя на астрологията във времето. Книгата няма практическа насоченост, но е безценна за търсещите хора, защото четейки я един любознателен, интуитивен човек може да почерпи освен знания и много лични прозрения. Препоръчвам я.

Плерома

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.