Преди ден излезе от печат книгата на руската астроложка Татяна Захарова, издадена от „Лира принт“ която дава известна светлина по темата за възлите. Синтез от астрология и психология книгата е написана под форма на диалози, които са част от лекции и дискусии проведени от авторката. Анализирани са и споделени десетки случаи. Разгледани са всичките шест оси, както и аспектите към тях, положението им в синастрия.

Кармичните възли са един от най-големите индикатори за посоката в която ще се развива живота на човека. Южният показва нашите минали опитности и сферата в която ще се чувстваме най-комфортно, а северният е свързан с това какви трябва да станем, в какво да се развиваме, да правим, ако искаме да изпълним предназначението си и животът ни тук на земята да бъде по – смислен и съответно изпълнена мисията ни, нашата земна задача. Затова и тяхната правилна интерпретация е много важна и моето лично впечатление от книгата е, че цялата информация ми идва хаотично поднесена на моменти с крайни заключения и излишества и не е от стила на писане който ми допада.  Обаче, на фона на това, че на български език няма много издадена литература по темата, то тази книга би могла да бъде полезна за любопитния и търсещия читател който има отношение към астрологията и който умее да „отсява“ и взема нужното му. При всички случаи много от хората ще се разпознаят в диалозите.

Информация за авторката: Професионален астролог, завършила Московската академия през 1993г в първия випуск на Левин. Води групови занимания, провежда консултации. Преподава в Академията по астрология през периода 2007- 2011г.

Откъс от книгата: „И ако останете на южния възел, качеството на живота ви ще спадне.

Южният възел винаги води до изкривяване на северния. Изкривяването засяга и двата дома. Един от примерите за подобни проявления е дауншифтинга като социално явление – когато човек съзнателно се отказва от място в социалната структура. Тук важното е, че нищо ужасно не се случва в живота, това не е посттравматична ос. Нито е компенсация от гледна точка на психичните механизми.

Става въпрос за психически дискомфорт, който е свързан с неправилен баланс на възлите. Той е реален. Не е породен от травма, от професионални неуспехи или тежка семейна история. Той не е породен от нищо! Всичко е доброволно решение и е свързано с механизмите за адаптация, с които човек се е родил. Това е изкривяване на баланса. Оста на възлите показва къде в човешката психика е оста на максимално напрежение и кои сфери засяга, където човек трябва да строи живота си. Тя лесно може да бъде описана с метафората на кладенец: когато черпите вода, той се пълни. Колкото повече черпите, толкова повече вода го напълва. Длъжни сте да изгребвате вода, иначе качеството й се влошава. Възлите – за разлика от планетите, изискват съзнателно усилие.

Възлите изискват разбиране. Съвсем нормално е да отричате проблемите по северния възел. Всичко по него изглежда неправилно и неестествено, тъй като човек оценява северния, изхождайки от опорната си точка – южния възел, откъдето гледа на света под определен ъгъл. Ето защо, щом най-после човек признае, че съществува част от света, устроена по друг начин и не според неговите представи, ще започне да чувства и разбира северния си възел. Единствено в този момент северният възел започва да работи. 

Северният възел стартира с признаване. Например ще се случи, когато екстровертът признае факта, че интровертът не е унила, надута, гледаща в пода персона, която си седи в ъгъла като мебел, мълчи и от него няма никаква полза. Балансът ще се измени, щом признаете съществуванието и ценността на другото, тогава оста на възлите ще започне да работи. И вече полагате съзнателни усилия: „Какво е това? Непознато ми е. Как е устроено? Искам да разбера.“ Северният възел изисква съзнателни усилия. Външна ситуация само може да подтикне вашите възли, да покаже посоката, но оттам нататък се иска личното ви участие: длъжни сте да решите искате ли да положите усилия. По-нататъшното придвижване изцяло ще зависи от вашето отношение и усилия.Обикновено хората губят години, за да признаят, че съществува друга част от света.

Книгата може да закупена и онлайн от издателството с търговска отстъпка.

Плерома