Октомври 2018 – Венера, ретроградна в Скорпион


Когато една планета която има отношение към ценностите на човека – вътрешни и външни, към взаимоотношенията, брака и партньорствата във всичките им форми, към красотата, приятелството, любовта стане ретроградна това няма как да не даже отражение в посочените области. Къде повече, къде по-малко всеки човек ще усети влиянието под някаква форма. Венера става ретроградна на … Нататък Октомври 2018 – Венера, ретроградна в Скорпион