Динамичен ноември. Юпитер навлиза в Стрелец.


Очертава се изключително динамичен ноември. Време в което планетите като че ли "не бързат за никъде". Ще има забавени кадри и доста повторения. Просто всеки трябва да осъзнае, че той, а не някой друг е главен герой в личният си филм! И ако трябва да ги подредя сега по възходящият им ред ще започна с … Нататък Динамичен ноември. Юпитер навлиза в Стрелец.