Животът е низ от …


Животът е низ от взаимовръзки. Колкото повече напредват годините, толкова по-ясно започваш да виждаш как едно нещо неминуемо те е отвеждало към второ, към трето… една дълга верига се е получила. И едва в края на живота, когато се обърнеш назад може да проследиш всичките й брънки, да видиш цялата картина.