~~~

Въпросът за „доброто“ или „лошото“ в социално-културните, религиозни или научни области никога не е напълно ясен поради простата причина, че не всички човешки умове работят по едно и също време на една и съща дължина на вълната. Светът все още е пълен с множество местно ориентирани, расово-ограничени хора с остаряло мислене и индивиди-националисти, които повече или по-малко догматично издигат в култ „великото наследство“ на своите страни и/или култура. Търсенето на предсказания във връзка с определени събития е толкова голямо, колкото винаги, а може би и повече; а стремежът към комфорт, егоистично щастие, плътско наслаждение и социален престиж е все още в основата на съществуването на много хора в нашето благоденстващо и силно поляризирано невротично общество.

Астрологията се е приспособила към манталитета и емоционалните очаквания на личността, която я практикува, както и към клиента – също както е при психологията, а дори и при медицината. Получаваш толкова, колкото си дал. Както попиташ, така ще ти отговорят. Това, което искаш да знаеш, или в по-конструктивна ситуация – нужното ти познание, оказва влияние или напълно определя онова, което ще ти кажат.

Дейн Ръдиар из „Астрологичните домове“ 1972г.

~~~

24.11.2018