Свободната душа


Свободната душа дори затворена във клетка винаги вижда път пред себе си... Някой ден оковите падат вратата се отваря душата е готова за повика на сърцето което знае всички пътища.. 💫Нели 💫 05.05.19