Свободната душа

дори затворена във клетка

винаги вижда път пред себе си…

Някой ден оковите падат

вратата се отваря

душата е готова за повика на сърцето

което знае всички пътища..

💫Нели Станеа💫

05.05.19