Свързване


Свързване на първо място със самите себе си, после с другите и светът около нас. Това е основното послание което усетих четейки редовете на тази книга. Авторката умело слива астрологията и психологията и пробужда теми за размисъл, стари колкото света! "...Изпълнена с мисъл, научна книга, която обединява дълбините на юнгианската психология с вековната наука на … Нататък Свързване