💫

Бъди свой център

ще се изгубиш

ще излезеш от орбита

позволиш ли друг да застане в него

18/6/19

НС💫