На едни хора им е дадено придобивки и пари да идват при тях посредством другите, най-често партньорства /брачни, бизнес/. На други – средствата да изтичат посредством партньорства. Първите е добре съзнателно да се стремят към такива, да ги изграждат и съхраняват. На вторите ще им е по-леко, ако действат сами. Добре е да се осъзнае. … Нататък