Ходенето при астролог много често може да се оприличи на ходенето при лекар.

Боли те някъде – търсиш помощ, търсиш лек.

Лекарят не знае къде точно ти е болката.

Той може да снеме общият ти статус. Да предположи.

Но, ако ти не му посочиш  болното си място точно, няма как да очакваш и точна диагноза и изцеление.

В своята практика ми се случва да ме потърсят хора които не са наясно какво точно е астрология и какво могат да очакват от такава консултация. Това е напълно разбираемо и затова ще опитам да внеса повече яснота.

Повечето хора си мислят, че астрологът вижда всичко, в детайли и подробности, по години, месеци и дни и може веднага и с точност да предсказва събития. Нещата обаче, не стоят по този начин.

Астрологът първо вижда една рождена карта пред себе си с планети в нея вплетени в сложни конфигурации. Това е едно необятно море от информация. На практика – целият живот. Но нещата далеч не се виждат „свише“, а трябва да бъдат изчислени, анализирани, осмислени – именно в това се състои работата на астролога.

Астрологичната консултация на първо място е взаимен процес, обмяна на енергии между двама души. Тя може да даде ценна насока каква е съдбата на човека – фундаментално, но не и в детайли, като например –  направи „това“ и ще се случи „еди какво..“. Освен това, кои са неговите силни страни, коя сфера от живота ще му носи радост и повече лекота, в коя ще бъдат неговите изпитания, неговите трудности и т.н. След като се анализира подробно рождената карта, вече може да се пристъпи към прогностика. Клиента задава своите наболели въпроси, анализират се съответните области, дава се насока за възможните изходи, както и подходи за справяне в житейските ситуации на база характер и психически устои на самата личност. Ако консултацията се осъществява изцяло онлайн, предварителният разговор е необходим, за да се прецени съответното еволюционно ниво на човека отсреща. То е важен показател как той ще възприеме информацията, по какъв начин ще реализира потенциала на своята рождена карта, как усеща вибрациите на планетите и конфигурациите, защото влиянието на сходни аспекти при различните хора се възприема по коренно различни начини.

Няколко думи относно годишните прогнози. Те стават все по – популярни и доста хора се обръщат с молба да им бъдат изготвени такива. Да, те дават насока за предстоящата година и могат да покажат общата динамика в живота и акцента на областите за съответния период, но не може да се изолира с точност конкретно събитие, тъй като различни конфигурации имат отношение към също толкова различни житейски ситуации. С една дума – без активното участие на клиента отсреща, качествена астрологична консултация не може да бъде осъществена. Т.е. астрологът трябва да знае какво точно търси в картата, подобно на лекарят който търси в тялото… /примерът с който започнах/. 

В тази връзка, анализите които изготвям са предимно тематични. Което означава – имате конкретни въпроси, анализирам съответната област, давам предположение за възможен изход, както и трудности или пък лекота свързани с него.

НелиСт💫

03.11.2019

 

Форма за контакт:

/моля, проврете дали правилно сте изписали вашият email/