💫

Това на което играем в детството, често предопределя това което „ставаме“.
Голямото разминаване, носи и голямо разочарование.
Спомнете си на какво си играехте.
Вгледайте се в децата си.
На какво си играят те?


НелСт💫

01.11.2019