Как се печели сърцето на мъж,

на жена?

Никак –

(ако не ти е съдба)!

Нели Станева💫

16.01.20