Човекът между изтока и запада, Валери Динев


Книгата „Човекът между Изтока и Запада“ идва да запълни една празнина в нашето познание относно ролята и на единия и на другия върху природата и поведението на човека. За целта са привлечени най-добрите учения, които да покажат как се решават едни и същи проблеми от двете страни. Самият автор отдавна е привлечен от единението на Изтока и Запада като сам е изградил житейските си принципи, опирайки се върху най-добрите техни мъдреци и учители. Ако Западът е постигнал високо ниво на развитие на техниката, то Изтока е направил това по отношение на човека.

Валери Динев е професор д.ф.н. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете курс по философска антропология. Специализирал е в САЩ, Германия, Гърция и Англия. Автор е на редица книги по философска антропология.

Страници 143

изд. Пирамида – 91

2007г

Наличност – 1 бр.

Забележки: Запазено книжно тяло, леко захабена корица, общо състояние – добро.