Ти си прекрасна мисъл…


Мъж и жена седяха край прозорец, отворен към пролетта. Бяха близо един до друг. Жената каза:

– Обичам те. Ти си хубав, богат и винаги добре облечен.

А мъжът рече:

– Обичам те. Ти си прекрасна мисъл, ти си нещо твърде далечно, за да го уловя, ти си песен в мечтанието ми.

Ала жената гневно се отдръпна и заяви:

– Остави ме, моля те. Не съм мисъл и не съм нещо, което се явява в мечтите ти. Аз съм жена. Бих искала да ме желаеш за съпруга и майка на бъдещите си деца.

И те се разделиха.

А мъжът си казваше: „Ето, потъна в небитието още една мечта.“

А жената си казваше: „За какво ми е мъж, който ме превръща в небитие и мечта?“

Халил Джубран

Тази прекрасна притча, веднага извиква в мен асоциация за една практична, земна Венера и един „изгубен“,  и по-скоро воден Марс 🙂 Нормално е за притчите нещата да са малко преекпонирани. Истината е, че при едно добро разположение и силни Марс и Венера по знак, по дом или казано, мъжете и жените които се раждат с такива позиции са благословени. Те успяват да създават трайни връзки, зрели взаимоотношения където всеки си е „на мястото“.

Заглавно изображение: Pixabay

Нели Станева

14.03.2021

Притча за зодия Скорпион


Магията на любовта

Принц Нол бил роден с благословия: да се влюби в красива, умна и вярна жена, с която заедно да управляват един ден неговото царство. На двадесетия си рожден ден срещнал принцеса Лаура, за която се говорело, че била магьосница. Запленен от хубостта и добротата й, принцът се оженил за нея. Скоро обаче придворните почнали да заговорничат срещу принцесата, тъй като се страхували, че можела да им направи магия. Наивният Нол повярвал на лъжите, че жена му изричала заклинания срещу него, и наредил да я затворят в най-страшната кула на замъка.

През нощта Лаура дошла в съня му. С тих укор, му прошепнала:

–  Защо постъпи така с мен, любими мой? Повярва на злонамерени приказки вместо да послушаш сърцето си. Знай, че те обичам повече от живота и никога не бих ти навредила.

–  Прости ми, че бях толкова глупав, мила моя – разкаял се принцът. – Ала що да сторя сега? Кулата е непревземаема. Пазят я могъщи сили, които и цяла армия не ще пребори.

–  Ще ти помогне моят верен приятел, скорпионът. Тръгни по най-близката горска пътека и той сам ще те намери.

Призори Нол поел към гората. Скорпионът не закъснял да се покаже. Принцът му разказал всичко и той се съгласил да го придружи в опасното начинание.

Щом наближили кулата, скорпионът рекъл:

– Останете тук, Ваше височество. Ще вляза незабелязано, да проверя какво е положението.

Сетне се промъкнал през една цепнатина и що да види: триглав дракон вардел входа. Скорпионът се покатерил на гърба му и боднал с жилото си средната глава по тила. След което побързал да се скрие в най-тъмния ъгъл.

–     Ти ли ме ухапа? – извърнала се главата надясно.

– He бях аз – обидила се дясната й сестра. – Сигурно е лявата, тя е най-злата.

–  Сега ще видите колко съм зла! – разфучала се несправедливо обвинената драконова глава и захапала средната, която пък, заслепена от болка, впила зъби в дясната.

Така и трите се самоунищожили. Скорпионът отворил вратата и пуснал принца да влезе. При вида на мъртвия дракон Нол едва сподавил вика си.

Втурнал се нагоре по стълбите. He бил изкачил и пет стъпала, когато от каменните стени на кулата изпълзели хищни растения, за секунди стягайки тялото му в смъртоносна хватка. Принцът успял да извади меча си и ги разсякъл. С подобните си на клещи щипки, които тутакси смазали змиеподобните растения, неговият другар също се измъкнал невредим.

За щастие не срещнали повече препятствия по пътя и така, най-сетне, се озовали пред килията, в която била затворена принцеса Лаура. Вратата била открехната. Вътре, колкото и да било невероятно, имало не една, а цели три Лаури.

– Спасете мен, аз съм истинската! – извикали в хор.

– Какво става тук? – объркал се Нол.

– Тези същества искат да ни попречат да отведем принцесата – казал скорпионът. – Ако направим погрешен избор, нашата Лаура ще умре.

–  Но как ще разберем коя е истинската?

– И трите са от плът и кръв, но на фалшивите моята отрова няма да подейства. Ще трябва да бъдете светкавично бърз след това, за да спасите принцесата.

Въпреки че било много рис- ковано, принцът се съгласил и застанал в готовност. Без да го усетят, скорпионът полазил жените и ги ужилил по ръцете. Точно както предвидил, само една от тях извикала и се строполила на земята. Нол веднага изсмукал отровата от китката й. Лаура се свестила в прегръдките му. През това време нейните две подобия навивали на пръстите си своите тъмночервени коси, правейки някакви магии. Принцесата ги погледнала и за- пяла странна песен. Съществата паднали на колене, като заявили, че ще изпълнят всяко жела- ние на господарите си.

– Имаме едно желание – Лаура и Нол се спогледали и изрекли: – Да бъдем винаги заедно, в добро и в лошо. Само така любовта ни ще устои на изпитанията.

Мъдрият скорпион кимнал в знак на съгласие. И желанието им се сбъднало.

Малена Ашри

„Звездни притчи“

Свързана статия: Малена Ашри, Звездни притчи

 

Уран-Венера


Любовта-лъч на Венера се пресяга до половинката и кръвните връзки, но чрез добър аспект на Уран се издига отвъд областта на сексуалната любов към космически пропорции, към любов като тази, която трябва да е чувствал Христос, когато оплаква Ерусалим и казва, че  както кокошката прибира люпилото под крилото си, така той би искал да ги събере в пазвата си. Затова хората, които изпитват тази Уранова любов, стават строители на обществото; свързани са с всяко добро и вдъхновяващо движение. Неблагоприятен аспект на Уран към Венера, от друга страна, има най-принизяващия ефект върху функцията на Венера, понеже води до незачитане на законите и конвенциите на обществото и до извращаване на свещената съзидателна функция.

Любовта е дума, с която много се злоупотребява, и така погрешно наричаната емоция обикновено е дотолкова опетнена с желание, че е по-скоро Марсова страст, а не любов по Венера. Единение – ключовата дума за Венера, предполага най-интимен съюз, сливане на самите души на двама души или повече, които съставляват едно семейство. Но алтруизмът, ключовата дума на Уран, намеква за такава всеобхватна любов, каквато нашият Спасител е усещал. Затова Уран е октавата на Венера и всеки, който е готов да поеме по пътя на подготовка, водеща до инициация, трябва постепенно да се научи да надраства Венерината любов, която обхваща непосредственото семейство като цяло и да започне да култивира всеобхватния Уранов алтруизъм.

Тази цел е висока и хората, които се стремят толкова нагоре, често падат много ниско. Когато се опитваме да се издигнем над любовта по Венера и да развиваме Урановия алтруизъм, тогава сме в голяма опасност, и най-обещаващият живот понякога е разбиван чрез гибелната теория за сродните души, която води до тайни любовни афери и извращаване на съзидателната функция Но не забравяйте, алтруизмът не изисква оттегляне на любовта, дарена на другите, той няма абсолютно никаква връзка със секса; няма да намали любовта към нашето семейство, но те, бивайки най – близо до нас, ще почувстват в по-голяма степен засилването на нашата любов, отколкото по-отдалечените хора. А ако нашата любов не ражда такива плодове, тя не е Уранова и няма да ни подпомогне по пътя на постижението.

Виждайки нещата така, можем лесно да разберем, че по-голямата част от човечеството все още не е в състояние да откликне на по-висшата страна на Уран и затова въздействието му върху нравствеността основно е извращаване на секса, тайни любовни афери, свободна любов и незачитане на условностите; така е, разбира се, когато е аспектиран от квадрати и опозиции. При такива обстоятелства Уран прави хората нетрадиционни и изменчиви, бунтуващи се при най-малкото ограничение, много независими и с безцеремонни маниери, любители на пионерските начинания и изследването на необичайни неща. Те се впускат с цялото си сърце в механиката, електричеството, авиацията и други подобни призвания като патица във водата и доста се гордеят със своите постижения. Сдобиват се с известност в литературата, науката, философията и особено в окултните изкуства. Уран също дава висока степен на музикален гений, когато е конфигуриран с Венера, a ако Уран е добре укрепен по позиция и аспекти, той прави човека пригоден за лидерство по необичаен начин. Също може да се каже, че въздействията на Урановия лъч са много внезапни и неочаквани – независимо дали за добро или зло, те идват като гръм от ясно небе.

Този цитат е от книгата „Посланието на звездите“, Макс Хайндел, Аугуста Фос Хаиндел, изд. Лира принт 2016г.

Изображение: Владимир Суворов