За щастието от успехите


Много пъти се случва хората да постигат своите цели и успехи в името на някой друг. Често за да се докажат пред свои най - близки; родители, съпруг, деца, любим човек. Има и такива, които се доказват пред хора, които дори ненавиждат. Тези успехи никога не водят до щастие и пълнота. Истинското удовлетворение от постигнатото … Нататък За щастието от успехите