На едни хора им е дадено придобивки и пари да идват при тях посредством другите, най-често партньорства /брачни, бизнес/. На други – средствата да изтичат посредством партньорства. И всичко това е показано много добре в хороскопа на всеки един човек. Първите е добре съзнателно да се стремят към такива, да ги изграждат и съхраняват. На … Нататък