С раждането..


С раждането ти се дава роля. Дава ти се и характер. И играта започва... Нели Станева 17.09.2018г.

За сближаването


~~~ Когато между астролога и неговия клиент започне да се усеща едно по - голямо сближаване то не е желателно и не бива да се допуска, защото така започва да се губи от обективността. Винаги трябва да съществува дистанция. По тази причина не е удачно, дори не бива да се правят хороскопи и особено крайни … Нататък За сближаването