32 годишен тотемен календар


Зороастрийският календар е един от най-старите. За първи път  e разпространен в Персия и носи името на основателя на религията на древните перси пророк Заратустра. Календарът е основан на движението на планетата Сатурн и е свързан с 32 свещени животни, които имат тотеми и антитотеми. В древни времена всеки човек е знаел в годината на кой тотем е роден. Персите вярвали, че техните герои се отразяват на събитията от годината, както и върху свойствата и външния вид на хората, родени през тази година. Те внимателно наблюдавали животното - символ на годината, опитвайки се да предскажат предстоящите му събития чрез поведението си.