Кармичните възли. Оста Телец – Скорпион


Разположението  на кармичните възли по дом и знак в наталната карта на родения е много важно и на практика дава ценна информация относно жизненият му път, неговата съдба, от какви опитности идва и какви качества трябва да развива в настоящето за да бъде животът му пълен, смислен, за да изпълни своето предназначение на земята. Тази … Нататък Кармичните възли. Оста Телец – Скорпион

Стационарни фази на планетите


В настоящата статия ще се спра по подробно на стационарните фази на планетите. Това е времето, когато те забавят или напълно спират своето движение образно казано преди обръщане и съответно преминаване в ретроградна фаза и когато тръгват отново напред /стационарно директни/. За различните планети този отрязък е различен.

Планетни часове. Как да ги използваме?


Всеки астрологически ден започва в момента на местния изгрев, а астрологичната нощ със залеза на слънцето. Времето между изгрев и залез е разделено на дванадесет равни части, всяка от които се нарича планетен час. По същия начин интервалът от залез до следващия изгрев отново се разпределя на дванадесет равни части, които са планетните часове през нощта.