Практикум по автентична астрология

В работилницата на чиракът на астролога Слушайте внимателно, ще го кажа само веднъж... Всяка астрологическа карта наподобява драма, в която планетите са актьорите. След като идентифицираме коя планета кого от…

Посланието на звездите – Макс Хайндел, А.Ф. Хайндел

Като проследяваме еволюцията на човека в детайли, ние ще видим, че сегашният период на развитие, макар да не може да бъде наречен Златна Епоха в друг смисъл, освен в материален,…

Астрология на семейната динамика, Ерин Съливан

Днешната планетна конфигурация е утрешното водещо поколение. Книгата на Ерин Съливан „Астрология на семейната динамика“ е труд, в който обстойно и задълбочено са разгледани семейните модели и психологията на семейната…