Огън, земя, въздух, вода


В рубриката цитати, едно чудесно хайку на Трейси Маркс за елементите: *********** Четирите елемента: огън, земя, въздух и вода. Нека бъдат водачите ти. Огън Опърлен си от светлина и жар? Като нощна пеперуда, притегляна към пламък? Тогава нека миналото изгори. Жадуваш ли за зной и топлина? И бягаш от зимния студ? Увий се в одеяла. … Нататък Огън, земя, въздух, вода