Планетите вътре в нас


Ако виждаш пътя пред теб твърде ясно, това може да е дирята, издълбана от твоето минало. Продължавай да търсиш, продължа­вай да се вслушваш.

Ако пътят е едва доловим, но стъпката пред теб е видима и ясна – и когато положиш стъпало върху нея, следващата стъпка се появява – продължи напред.

Ако по-напред всичко, което откриваш, е тъмно празно простран­ство, не се страхувай. То може да е квантово пространство, през което може да прескочиш и което ще те изтласка в друга реал­ност, друго бъдеще-много по-просторно и по-блестящо от това, което си познавал. Довери се.

Ти не контролираш живота си, нито си пасивна жертва на обстоятелствата. Ти си съ-съзидател, способен да живее в хармо­ния със своите планетни аз и да сътворява живота си заедно с вселената.

Силно послание на един от любимите ми автори, астроложката Трейси Маркс. Родена на 26 септември със Слънце във Везни, огнена Луна /в знака Овен/ и изгряващ Стрелец /27-я гр/.

 

За планетите..


Чудесен трактат. С настроение в неделната утрин 🙂

„Едни от планетите, специално тия, които се намират вътре в орбитата на Земята, оказват влияние върху субективния, или вътрешен живот на човека. Това са планетите Слънце, Меркурий, Венера и Земя. Ония планети пък, които са вън от орбитата на Земята, оказват влияние върху външния или обективен живот на човека. Това са планетите Марс, Юпитер и Сатурн. Като знаете това, ще можете при специални случаи в живота си да се отправяте към една или друга планета. За пример, ако имате нужда от пари – ще се отправите първо към Юпитер, които ще ви изпрати при Сатурн – секретарят и касиер на боговете, Сатурн е крайно строг. Като се явите при него, той ще ви изгледа от главата до краката, да види, какво представяте, дали носите сьс себе си документи, на които може да се разчита. Той ще погледне лицето, главата, ръката ви, да прочете името на поръчителите, които се застъпват за вас. Като види, че сте благонадежден човек, ще ви изпрати при Марс – съдебният пристав, които издава разрешението. Щом се явите при Марс, и той ще ви изгледа, но докато ви даде пари, ще ви изпрати при Венера, към която има приятелски отношения, да чуе и нейната дума. Какво ще направи Венера? Тя ще удари печат на чека, който носите и ще ви изпрати при Меркурий, който изплаща чековете. Оттам ще минете през Слънцето и ще слезете на Земята, да използвате парите, които сте получили. Земята е място, дето човек изразходва парите си. Каква е ролята на Луната при тази сделка? Луната играе роля на разсилните в банките. Като минете край нея, тя ще ви се усмихне, ще ви покаже номера на гишето, дето трябва да се отправите и ще ви запита: „За мене има ли нещо?“ Вие ще бръкнете в джоба си и ще и дадете една малка сума.

Когато говорим за влиянието на планетите върху човека, ние имаме предвид известно количество енергии, които действат съзнателно върху човека. От правилното съчетание на тия енергии зависи посоката, която човек взима живота си. Нагоре или надолу, задачата на науката се свежда именно към това, да изучава влиянието на различните енергии върху човека, за да може правилно да ги използва. На влиянието на планетите върху човека се дължи неговият стремеж към придобиване на здраве, богатство и знание.“

Из „Беседи за Астрологията”  – Петър Дънов 1923-1930


Сподели:

За елементите


За елементите в астрологията….

 

„Всичко, което виждаме с физическите очи, е направено от един или повече от петте елемента, а именно – земя, вода, въздух, огън и етер; и всички тези пет елемента са враждебни един другиму. Но с помощта – или благодарение на душата… петте елемента се съдържат и дейст­ват в човешкото тяло, като всеки се проявява според собствената си карма – в тази пропорция и петте еле­мента са активни в по-голяма или по-малка степен във всяко човешко създание.“

Махарадж Чаран Сингх

„Измежду всички елементи като техен предшественик мъдрецът трябва да вземе водата. Тя е податлива, но покорява всичко. Водата гаси огъня или ако види, че ще бъде победена, бяга във вид на пара и се преобразява. Тя лека-полека отмива земята или когато се изправи срещу скали, търси да ги заобиколи… Водата насища атмосфе­рата, така че въздухът умира. Тя отстъпва пред пречки­те с измамна плахост, защото никоя сила не може да й попречи да следва предопределения си път към морето. Водата покорява, отстъпвайки; тя никога не атакува, но винаги печели последната битка.“

из книгата на Джон Блофелд „Колелото на живота“,

„Светът, в който живеем, е съставен от газове и енергия. Всяка една субстанция – растение, животно и човешки живот – е резултат от неограничените комбинации на енергийни честоти, въздействащи върху тези газове. Всяко растение, животно и човек има собствена индивидуална енергийна честота, която поддържа живота, растежа и развитието. При раждането първият дъх е нашето ди­ректно захранване, връзката ни с универсалната сила… Докато тази енергия се създава и тече без затруднения, ние сме настроени към универсалното енергийно захранване.“

д-р Рандолф Стоун

 Плерома


Сподели ме: