За Луната и Сатурн


Сатурн и Луната са свързани, понеже и двете небесни тела са ангажирани с изграждането на формите и органичните струк­тури. Но докато лунният цикъл засяга самия поток на жизнената енергия в динамичната сфера на двойнствеността, Сатурн се явява космическото средство, което концентрира в образуващия се организъм „волята да формира“, която фактически е външна за този организъм. Затова за Сатурн се казва, че представлява силата на кармата. Сатурн удържа в определени граници посто­янния поток лунна енергия, която иначе щеше да разпространя­ва във всички посоки онзи импулс, който Луната е получила от Слънцето по новолуние. Сатурн поставя граници пред разпрост­ранението на оплодената от Слънцето Луна. Но Сатурн без Лу­ната щеше да е като логика при отсъствието на мисли. Логиката е дефинирана като „точно мислене“, като в случая Сатурн обез­печава точността, а Луната – мисленето!

И още, за Сатурн се казва, че символизира бащата, а Луната – майката. Но бащинството на Сатурн трябва да бъде ясно раз­граничавано от бащинството на Слънцето. Слънцето е оплодителната енергия на „живота“, която работи с оглед на чистото освобождаване на творчески потенциал в лунната утроба. Изка­зано на биологичен език, Слънцето е мъжът изобщо, оплождащ всяка и всички жени. Но Сатурн представлява определен мъж, който е баща на дадено дете; мъж със специфична наследстве­ност и определен темперамент, на които ще бъде изложено дете­то през периода му на формиране и развитие. Този отделен мъж ще използва бащинството си, за да установи за детето набор от принуди, които ще станат основния фактор за определяне възмож­ностите на детето да постигне индивидуална интеграция на би­ологично и психоментално равнище.

Сатурн е планета. Слънцето и Луната са двете светила. Разли­чието е съществено и никога не бива да го забравяме, защото в такъв случай лунният цикъл губи много от основното си значение.

Дейн Ръдиар

Лунният цикъл

изд. „Лира принт“

 

Огън, земя, въздух, вода


В рубриката цитати, едно чудесно хайку на Трейси Маркс за елементите:

***********

Четирите елемента: огън, земя, въздух и вода. Нека бъдат водачите ти.

Огън

Опърлен си от светлина и жар? Като нощна пеперуда, притегляна към пламък? Тогава нека миналото изгори. Жадуваш ли за зной и топлина? И бягаш от зимния студ? Увий се в одеяла.

Земя

Обграден си от стръмни стени? Заключени врати? Почакай. Погледни към покрива. Има стълба. Заринат си под земята? Натежал от исканията на живота? Протегни корени в пръстта.

Въздух

Разпилян ли си от вятъра? Остави се да бъдеш издухан. Ще станеш цял. Летиш ли твърде нависоко? Загубил от поглед земята? Плъзни се нагоре. Прелети пътя си към Бог.

Вода

Бориш се с мъглата? Не се противи. Придържай се към земята или се извиси над мъглата. Завлечен си под водата? Потопи се дълбоко. Предай се на скръбта. Ще се издигнеш отново.

***********

 

 

Планетите вътре в нас


Ако виждаш пътя пред теб твърде ясно, това може да е дирята, издълбана от твоето минало. Продължавай да търсиш, продължа­вай да се вслушваш.

Ако пътят е едва доловим, но стъпката пред теб е видима и ясна – и когато положиш стъпало върху нея, следващата стъпка се появява – продължи напред.

Ако по-напред всичко, което откриваш, е тъмно празно простран­ство, не се страхувай. То може да е квантово пространство, през което може да прескочиш и което ще те изтласка в друга реал­ност, друго бъдеще-много по-просторно и по-блестящо от това, което си познавал. Довери се.

Ти не контролираш живота си, нито си пасивна жертва на обстоятелствата. Ти си съ-съзидател, способен да живее в хармо­ния със своите планетни аз и да сътворява живота си заедно с вселената.

Силно послание на един от любимите ми автори, астроложката Трейси Маркс. Родена на 26 септември със Слънце във Везни, огнена Луна /в знака Овен/ и изгряващ Стрелец /27-я гр/.