Астрологични консултации


Изготвям предимно тематични хороскопи, което означава анализ на важна и актуална тема която в момента ви вълнува или пък ситуация пред която сте изправени и се затруднявате при вземане на решение свързано с нея, търсите изход или искате да започнете нещо ново и се колебаете. Сценариите са много. Такъв вид консултация може да ви помогне да затвърдите вашите убеждения, да ви даде повече увереност, да предположи възможното развитие. Например, това могат да бъдат теми и въпроси свързани с вашата работа, финансово състояние, деца, здраве, пътуване, преместване, любовни и семейни отношения, избор на подходящо време за започване на дадено начинание, отговор на хорарен /което означава съвсем конкретен, буквално с „да“ и „не“/ въпрос и др....

За блога и мен


Книгите и астрологията. Това са нещата в моя живот от които разбирам най-добре, които обичам, и работата с тях за мен е удоволствие! Обикновено сядам да пиша, когато съм провокирана от събитие, интересна книга, житейска ситуация, конкретен случай от моята практика... Старая се написаното да е разбираемо за по-широк кръг читатели, но като цяло публикациите … Нататък За блога и мен

Други услуги


Съставяне и написване на текстове с качествено съдържание с цел реклама и популяризиране на ваши книги, произведения, продукти, услуги. За автори на астрологична литература, предоставям място на този сайт, реклама и популяризиране на съответното произведение или книга. Създаване на рекламен сайт или блог, който да представи по най-добрият начин вашите занимания, хоби, работа, бизнес. Включва цялостно