За съвпада Сатурн-Плутон


Има една книга на американската астропсихоложка Лиз Грийн, „Сатурн, нов поглед към един стар дявол“ на издателство „Лира принт“ в която детайлно е разгледано влиянието на Сатурн в рождената карта, рождените домове, взаимодействието му с останалите планети. В последните месеци беше силно актуална темата Сатурн-Плутон, чиято кулминация, точен съвпад е днес. Ето какво казва тя за съвпада между тези две планети:

Сатурн и Плутон имат някои общи черти и често се припокриват в митологичните и религиозните си съответствия. И двамата са асоциирани с тъмнината, с разрушението и с фигурата на Луцифер, Принца на мрака, или Звяра, символизиращ дълбините на хаоса, от които се ражда нов живот или висше съзнание. Плутон обаче е единственият истински приятел на Сатурн в планетната йерархия и както се казва, с такъв приятел нямаш нужда от врагове. Те символизират две фази на един и същи психичен процес. И двете планети водят индивида към мрака, и двете носят внушението за мъдрост чрез страдание и пречистване чрез огнено изпитание. И двете са свързани с процеса на израстване на съзнанието, който винаги е придружен от борба. В известен смисъл Сатурн пази входа към царството на Плутон, защото именно сгромолясването на външните ценности в крайна сметка кара земята да започне да гори под краката на индивида. Поради тази причина отгласи от Сатурн има в Харон, стария лодкар, който превозва душите на мъртвите по Стикс към подземния свят. Тези фигури са свързани и двете на свой ред се асоциират с фигурата на Мъдрия старец, чието тъмно лице е Дяволът. Всички те се съотнасят с поучителната стойност на преживяваната болка и това се усеща непосредствено, когато виждаме, че единствено човекът, загубил всичко, получава прозрението, че той не е само това, което е изгубил, а нещо много по-голямо. В Цербер, триглавото чудовище, което стои пред вратите на подземния свят, също има отгласи от Сатурн като Пазителя на Портите. Многобройните дракони, демони, великани, лами и други чудовища, които приказният герой трябва да победи, преди да спечели красивата годеница и да наследи царството, са свързани с тези планети. Това са психологически процеси, стадии от израстването на съзнанието, които биват най-добре представени чрез символи, защото буквално и мисловно са необясними. Те са живи процеси и преживелият ги индивид познава тяхната реалност и субективно, и обективно.

Сатурн, нов поглед към един стар дявол, Лиз Грийн

 

Сатурн, нов поглед към един стар дявол

Ако виждаш пътя пред теб…


Ако виждаш пътя пред теб твърде ясно, това може да е дирята, издълбана от твоето минало. Продължавай да търсиш, продължа­вай да се вслушваш.

Ако пътят е едва доловим, но стъпката пред теб е видима и ясна – и когато положиш стъпало върху нея, следващата стъпка се появява – продължи напред.

Ако по-напред всичко, което откриваш, е тъмно празно простран­ство, не се страхувай. То може да е квантово пространство, през което може да прескочиш и което ще те изтласка в друга реал­ност, друго бъдеще – много по – просторно и по-блестящо от това, което си познавал. Довери се.

Ти не контролираш живота си, нито си пасивна жертва на обстоятелствата. Ти си съсъзидател, способен да живее в хармо­ния със своите планетни аз и да сътворява живота си заедно с вселената.

Трейси Маркс


30.12.2018г

Въпросът за доброто и лошото


~~~

Въпросът за „доброто“ или „лошото“ в социално-културните, религиозни или научни области никога не е напълно ясен поради простата причина, че не всички човешки умове работят по едно и също време на една и съща дължина на вълната. Светът все още е пълен с множество местно ориентирани, расово-ограничени хора с остаряло мислене и индивиди-националисти, които повече или по-малко догматично издигат в култ „великото наследство“ на своите страни и/или култура. Търсенето на предсказания във връзка с определени събития е толкова голямо, колкото винаги, а може би и повече; а стремежът към комфорт, егоистично щастие, плътско наслаждение и социален престиж е все още в основата на съществуването на много хора в нашето благоденстващо и силно поляризирано невротично общество.

Астрологията се е приспособила към манталитета и емоционалните очаквания на личността, която я практикува, както и към клиента – също както е при психологията, а дори и при медицината. Получаваш толкова, колкото си дал. Както попиташ, така ще ти отговорят. Това, което искаш да знаеш, или в по-конструктивна ситуация – нужното ти познание, оказва влияние или напълно определя онова, което ще ти кажат.

Дейн Ръдиар из „Астрологичните домове“ 1972г.

~~~

24.11.2018