Уилям Лили към изучаващите астрология


Бъди верен, упорит и не издавай ничии тайни. Никога и в ни­какъв случай, задължавам те, не разгласявай тайните на този, кой­то ти се е доверил, бил той приятел или враг.

💫

Бъди умерен, общувай с учените, с възпитани, здравомислещи хора, не завиждай за положението и състоянието им.

💫

Когато цари беззаконие и човек върви след собствените си слабости, забравил за разума, тогава всяка твар и вредоносна същност се бунтува и отказва да се подчини на неговите разпо­реждания.

💫

С колко преимущества, привилегии и ползи те е дарил Бог! Ти стоиш високо в небесата в своите размишления, научаваш за движението и величините на звездите, водиш диалог с ангелите, да – и със самия Бог, всички създания ти се подчиняват, и дяволи­те са поробени от теб! Не допускай да обезобразиш своята нату­ра или да се окажеш недостоен за тези дарове, или да се лишиш от тази велика власт, слава и благословение, с които те е награ­дил самия Бог, загубвайки страха от Бога поради някакви мимо­летни удоволствия.

💫

Ежедневно общувай с небето, наставлявай и формирай своя разум в съответсвие с образа на Бога, изучи всички добродетели и бъди дълбоко потопен в тях.

💫

Бъди хуманен, вежлив, достъпен и близък до всички.

💫

Не попарвай нещастните с ужаса на резки съждения. В такъв случай им позволи да узнаят своята сурова и тежка съдба посте­пенно. Насочи ги да се обръщат с молба към Бога, за да избегнат присъдата, която е надвиснала над тях.

💫

Давай, без да съжаляваш, на бедните и пари, и предсказания.

💫

Не позволявай на светското благосъстояние да става причина за грешни предсказания, или такива, които да навредят на това Изкуство, на тази свещена Наука!

💫

Обичай добрите хора. Погрижи се за честните хора, които по зова на своето сърце изучават това изкуство.

💫

В изучаването на този предмет бъди задълбочен в своите из­следвания, за да поддържаш в себе си владеенето на това Изкуст­во. Не бъди екстравагантен, не се стреми да изучиш всички науки, не бъди „от всичко по-малко“.

💫

Наставлявай всички хора да живеят в правда и сам бъди до­стоен пример затова.

💫

Избягвай модните течения, люби своята родна страна.

💫

Не унижавай нито глупавия човек, нито врага.

💫

Освободи се от гордостта и самозалъгването и помни, че ни­какви неразумни създания не се осмеляват да обидят Човека, ми­крокосмоса, но вярно са му служили и подчинявали до онзи момент, в който той е бил господар на своя разум и страсти и докато не насочи своята воля към неразумен път. Но уви!

💫

Не унивай, ако за теб говорят лошо: Comcientia mille testes (Съвестта е хиляда свидетели.).

💫

Бог не оставя ни грях ненаказан, ни лъжа неотмъстена.

💫

Приятелю, кой и да си ти, с такава лекота ще извлечеш полза от моя тежък труд и ще продължиш да изучаваш това небесно зна­ние за звездите, в което великите и възхитителни дела на невиди­мия и всесилен Бог са така очевидни. Преди всичко уважавай и се възхищавай на твоя Създател, бъди му благодарен, бъди смирен и не позволявай на никакво естествено знание, колкото и мъдро и не­обикновено да е то, да смути твоя ум и да пренебрегне свещеното Провидение, благодарение на което целият видим порядък и пред­назначение, всичко на небето и земята се намира в непрекъснато движение. Но колкото повече нараства твоето знание, толкова по­вече възхвалявай силата и мъдростта на всемогъщия Бог и стремежа към неговата милост, бъди уверен, колкото е по-свещено тво­ето изкуство, колкото е по-близо до Бога, толкова по-чисти ще бъдат твоите предсказания.

💫

Въздържай се от предсказания против обществото, в което живееш. Не предсказвай смъртта на своя управник, макар и аз да знам от своя опит, че Reges subjacent legibus Stellarium (и царете се подчиняват на закона на Звездите).💫

Из „Класическа хорарна астрология, Уилям Лили, изд. Лира Принт 2017г

Уилям Лили – астролог автор, преводач, роден на 01.05.1602г Diseworth , Leicestershire , Англия – починал на 9 юни 1681 г.

Заглавно изображение: Портрет на Лили, на възраст 45 години. Сега се помещава в музея на Ашмол в Оксфорд.

💫

Рожден хороскоп в който преобладава водната и земна енергия. Стелиумът в трети дом в който е включен и Уран /астрология/ в едно с останалите три важни и лични планети /Меркурий, Слънце, Венера/, хармоничните аспекти към Асцендента, Луната и Марс говорят за уравновесена личност, притежаваща интуиция и голяма вътрешна сила и издържливост, добри отношения с другите. Изследванията при него са задълбочени, проверени, липсва импулсивност. Добър баланс между разум и действие.

Северният възел в Стрелец, издигнат високо горе на Медиум цели в секстил с неговия Управител /Юпитер/, което е силно подкрепящ фактор, дава указание за популярност и известност чрез наука, мъдрост и знание и съответно достигане на известност и признание, нещо на което сме свидетели.  

💫Нели Станева💫

19.01.2020г

Синастрично


Как се печели сърцето на мъж,

на жена?

Никак –

(ако не ти е съдба)!

Н💫

16.01.20

За съвпада Сатурн-Плутон


Има една книга на американската астропсихоложка Лиз Грийн, „Сатурн, нов поглед към един стар дявол“ на издателство „Лира принт“ в която детайлно е разгледано влиянието на Сатурн в рождената карта, рождените домове, взаимодействието му с останалите планети. В последните месеци беше силно актуална темата Сатурн-Плутон, чиято кулминация, точен съвпад е днес. Ето какво казва тя за съвпада между тези две планети:

Сатурн и Плутон имат някои общи черти и често се припокриват в митологичните и религиозните си съответствия. И двамата са асоциирани с тъмнината, с разрушението и с фигурата на Луцифер, Принца на мрака, или Звяра, символизиращ дълбините на хаоса, от които се ражда нов живот или висше съзнание. Плутон обаче е единственият истински приятел на Сатурн в планетната йерархия и както се казва, с такъв приятел нямаш нужда от врагове. Те символизират две фази на един и същи психичен процес. И двете планети водят индивида към мрака, и двете носят внушението за мъдрост чрез страдание и пречистване чрез огнено изпитание. И двете са свързани с процеса на израстване на съзнанието, който винаги е придружен от борба. В известен смисъл Сатурн пази входа към царството на Плутон, защото именно сгромолясването на външните ценности в крайна сметка кара земята да започне да гори под краката на индивида. Поради тази причина отгласи от Сатурн има в Харон, стария лодкар, който превозва душите на мъртвите по Стикс към подземния свят. Тези фигури са свързани и двете на свой ред се асоциират с фигурата на Мъдрия старец, чието тъмно лице е Дяволът. Всички те се съотнасят с поучителната стойност на преживяваната болка и това се усеща непосредствено, когато виждаме, че единствено човекът, загубил всичко, получава прозрението, че той не е само това, което е изгубил, а нещо много по-голямо. В Цербер, триглавото чудовище, което стои пред вратите на подземния свят, също има отгласи от Сатурн като Пазителя на Портите. Многобройните дракони, демони, великани, лами и други чудовища, които приказният герой трябва да победи, преди да спечели красивата годеница и да наследи царството, са свързани с тези планети. Това са психологически процеси, стадии от израстването на съзнанието, които биват най-добре представени чрез символи, защото буквално и мисловно са необясними. Те са живи процеси и преживелият ги индивид познава тяхната реалност и субективно, и обективно.

Сатурн, нов поглед към един стар дявол, Лиз Грийн

 

Сатурн, нов поглед към един стар дявол