Сабиански символи


За сабианските символи няма много информация на български език. За тях пише по-подробно Дейн Ръдиар в книгата си „Астрологическите домове“ и то информацията не е кой знае колко много.

Тяхното предназначение е по-скоро да допълнят и подсилят характеристиката на даден аспект или важна точка – асцендента, Слънцето, възлите, прогресивните новолуния и т.н.

По-долу съм цитирала част от книгата на Дейн Ръдиар в частта посветена на Сабианските символи, а значението на самите символи може да изтеглите свободно от активната връзка най-отдолу на статията.

Преди това искам да споделя как лично аз работя с тях:

Да кажем, че имаме Меркурий, Слънце и Северен възел в съвпад на 1 градус в Овен в трети дом.

Тук ключовата дума е Реализация. Това дава още един ключ към интерпретацията, подсилва, затвърждава съществуващия аспект между планетите. Значи този човек в случая, трябва да се стреми да развива дейностите по северния възел, по трети дом, по Меркурий-Слънце. Той трябва да се стреми към усвояването на нови знания, да подобрява своето образование, да съумява да прилага наученото на ежедневно ниво, същевременно да бъде и пионер и да заявява открито това което мисли. Ако се движи по тази линия, то той ще е изпълнил „изискването“ на съдбата. Разбира се, картата се интерпретира комплексно, а този символ просто допълва основният аспект и цялостната картина. Ползвам сабианските символи и при определянето на Асцендента /ако има колебаене/, при важни транзити, както и в прогресии. При всички случаи е вълнуващо да се работи с тях.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

„Думата „символ“ е от гръцки произход и означава про­цес на композиране. Всичко може да бъде символ, т.е., да символизира или да бъде символизи­рано: събитие, съществуване, предмет, нещо, условие, чувство, желание, идея, но не всичко може да бъде символ на нещо – червеният цвят е символ на кръвта, кръвта е символ на душата, но червеният цвят не е символ на душата. Сим­волът е гносис, а не обикновен индикатор. 

Символите могат да бъдат разделени според природни­те елементи (символ на Земята, Водата, Въздуха и Огъня) натурални езици (най-вече числа, цветове, форми, движе­ния, звуци) и природни царства (минерално, растително, животинско и човешко). Символът е израз на естествена аналогия и нейните вродени сили, аналогия между елемен­тите на „по-ниския“, „материален“ ред на елементите, и „по-високия“, „морален“ ред в двете посоки (от буквалното към метафоричното и обратно). В тайните организации и езотеричните движения символизмът може да бъде открит на всички нива и се изразява по много начини, например според броя на изкушенията, цвета на дрехите, в литератур­ните родове, в ритуалните движения или аналогични картини. За разлика от свещените ритуали публичните цере­монии са слаби конвейри на символи – все едно да сравним фолклорен танц или танц на група приятели с този на дервиша, който е свързан с движението на планетата („Мело­дията, която пеят хората със сантир (персийски музикален инструмент с формата на цимбал) е от тези, които говорят за въртенето на небесния свод“ – Руми, Матнави, IV).

Идеи (концепции, процеси, качества), звуци и предме­ти се представят със своите естествено свързани духовни или перцептивни идеи. Например магията често използва звуковия символизъм (звукоподражание, подчертани думи, алитерация), магьосникът имитира звука на дъжда, за да го предизвика. Звуците, планетите и аспектите в астрологията не са изобразени с научни знаци, а със символи – глифи, чието изрисуване едновременно скрива и разкрива естеството им, връзките помежду им и различните им зна­чения. Всяко същество, освен може би изкуствено създаде­ните предмети или уродливи създания, благодарение на съществуващите естествени, аналогични или не-аналогични съответствия, представлява или показва по-голям или по-малък брой други неща по повече или по-малко достове­рен начин. 

САБИАНСКИТЕ СИМВОЛИ КАТО АСТРОЛОГИЧЕСКА МАНДАЛА

Мандала обикновено означава езотерична рисунка, свойствена за индуизма и будизма, която помага при меди­тация. Но тя въплъщава и по-всеобхватна идея – организа­ция (мандалата се е смятала за магическо повторение на създаването на света), изображение (тя е изображение на микрокосмоса, схема на света, пантеон, йерархия на боже­ственото), подсещане (мандалата стимулира издигането на съзнанието, проектиращо личността в самата нея и посред­ством въздействието си върху нея). Има пространствени и темпорални мандали. Зодиакът е темпорална мандала. Си­стемата от Сабиански символи също представлява темпо­рална мандала. Тези 360 символа са думи от великата ко­смическа история, чието сияние обхваща голям брой опити за конкретизация на нашето материално ниво.

Сабианските символи представляват пълно и последо­вателно изображение на цикъла на трансформация, който съдържа унификацията на инволюцията и еволюцията. Ако придадем вертикално изместване на тази явно циклична структура на системата (360 градуса на кръга) ще получим окончателна спирална структура, включваща най-близкото отражение на реалността. С подчертан естети­чески компонент, Сабианските символи задоволяват и ети­чески. В цялата серия няма негативни символи, така че крайният резултат зависи от начина, по който индивидът ги вижда и прилага. Отсъствието на предишни ясно опреде­лени мерки за оценка на символите е един от основните критерии за описване на всяка пълна система от символи.

Да отделим малко внимание на структурата на Саби­анските символи. В книгата си Дейн Ръдиар дава уникално изображение на това вътрешно подреждане. Тъй като Са­бианските символи отговарят на Зодиака, тази процедура разкрива вътрешната структура на разглежданата основна отправна система в астрологията. Ръдиар използва драма- тургична терминология или терминология от мистериите и инициациите.“

ПЪРВИ ПОЛУЦИКЪЛ: Процес на индивидуализация

Действие I: Диференциация

Сцена I: Желание (Овен 1-15°)

Сцена II: Потентност (Овен 16-30°)

Сцена III: Доказване (Телец 1-15°)

Сцена IV: Потвърждение (Телец 16-30°)

Сцена V: Откритие (Близнаци 1-15°)

Сцена VI: (Близнаци 16-30°)

Действие II: Стабилизация

Сцена VII: Решение (Рак 1-15°)

Сцена VIII: Консолидация (Рак 16-30°)

Сцена IX: Горене (Лъв 1-15°)

Сцена X: Освобождаване (Лъв 16-30°)

Сцена XI: Характеризация (Дева 1-15°)

Сцена XII: Образование (Дева 16-30°)

ВТОРИ ПОЛУЦИКЪЛ: Процесът на колективизация

Действие III: Групова интеграция

Сцена XIII: Преобразяване (Везни 1-15°)

Сцена XIV: Реконструкция (Везни 16-30°)

Сцена XV: Общуване (Скорпион 1-15°)

Сцена XVI: Вяра (Скорпион 16-30°)

Сцена XVII: Абстракция (Стрелец 1-15°)

Сцена XVIII: Пренасочване (Стрелец 16-30°)

Действие IV: Капитализация

Сцена XIX: Кристализация (Козирог 1-15°)

Сцена XX: Групово изпълнение (Козирог 16-30°)

Сцена XXI: Принос (Водолей 1-15°)

Сцена XXII: Управление (Водолей 16-30°)

Сцена XXIII: Сдружение (Риби 1-15°)

Сцена XXIV: Обезсмъртяване (Риби 16-30°)

Когато анализирате някоя карта (светска, натална, хорарна, годишна), проверете кои градуси на зодиака са активирани от при­съствието на специфичните компоненти на картата (пла­нети, възли, ъгли, арабски точки и други) и прочетете съот­ветните Сабиански символи. Те ще ви дарят с допълнител­но, по-дълбоко проникновение за значението на онова, което анализирате, и нерядко ще дадат цяло ново измерение на проблемите.“

Може да видите тук- Сабианските символи

Използвана литература: Астрологическите домове, Дейн Ръдиар

Заглавно изображение: Pixabay

Нели Станева

08.07.2012

Сподели ме:

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.