Има в живота работи които са орисия. 
За тях отговори няма. 
Не бива и да се търсят.

Н 💫

18/08/19