Пулсът на живота, Дейн Ръдиар

Астрологията е възможно да се разглежда – в светлината на тази философия за света, като забележителен инструмент за разбиране на човешкия опит, разглеждан като поле за циклично взаимодействие на полярни…

Астрология на взаимоотношенията – синастрия, Авесалом Подводни

Тази книга е посветена на изучаването и интерпретирането на човешките взаимоотношения. Авторът поднася информацията с лекота, като разглежда поотделно всеки един астрологичен дом и значението и енергията на всяка една…

Граждани на космоса, Бъредин Джоселин

"Интересът към прераждането бързо расте. Обаче ако хората не са дематериализирали и одухотворили своето мислене, те са склонни да мислят за прераждането главно или изцяло с оглед на земен живот,…