Уилям Лили към изучаващите астрология


Бъди верен, упорит и не издавай ничии тайни. Никога и в ни­какъв случай, задължавам те, не разгласявай тайните на този, кой­то ти се е доверил, бил той приятел или враг.

💫

Бъди умерен, общувай с учените, с възпитани, здравомислещи хора, не завиждай за положението и състоянието им.

💫

Когато цари беззаконие и човек върви след собствените си слабости, забравил за разума, тогава всяка твар и вредоносна същност се бунтува и отказва да се подчини на неговите разпо­реждания.

💫

С колко преимущества, привилегии и ползи те е дарил Бог! Ти стоиш високо в небесата в своите размишления, научаваш за движението и величините на звездите, водиш диалог с ангелите, да – и със самия Бог, всички създания ти се подчиняват, и дяволи­те са поробени от теб! Не допускай да обезобразиш своята нату­ра или да се окажеш недостоен за тези дарове, или да се лишиш от тази велика власт, слава и благословение, с които те е награ­дил самия Бог, загубвайки страха от Бога поради някакви мимо­летни удоволствия.

💫

Ежедневно общувай с небето, наставлявай и формирай своя разум в съответсвие с образа на Бога, изучи всички добродетели и бъди дълбоко потопен в тях.

💫

Бъди хуманен, вежлив, достъпен и близък до всички.

💫

Не попарвай нещастните с ужаса на резки съждения. В такъв случай им позволи да узнаят своята сурова и тежка съдба посте­пенно. Насочи ги да се обръщат с молба към Бога, за да избегнат присъдата, която е надвиснала над тях.

💫

Давай, без да съжаляваш, на бедните и пари, и предсказания.

💫

Не позволявай на светското благосъстояние да става причина за грешни предсказания, или такива, които да навредят на това Изкуство, на тази свещена Наука!

💫

Обичай добрите хора. Погрижи се за честните хора, които по зова на своето сърце изучават това изкуство.

💫

В изучаването на този предмет бъди задълбочен в своите из­следвания, за да поддържаш в себе си владеенето на това Изкуст­во. Не бъди екстравагантен, не се стреми да изучиш всички науки, не бъди „от всичко по-малко“.

💫

Наставлявай всички хора да живеят в правда и сам бъди до­стоен пример затова.

💫

Избягвай модните течения, люби своята родна страна.

💫

Не унижавай нито глупавия човек, нито врага.

💫

Освободи се от гордостта и самозалъгването и помни, че ни­какви неразумни създания не се осмеляват да обидят Човека, ми­крокосмоса, но вярно са му служили и подчинявали до онзи момент, в който той е бил господар на своя разум и страсти и докато не насочи своята воля към неразумен път. Но уви!

💫

Не унивай, ако за теб говорят лошо: Comcientia mille testes (Съвестта е хиляда свидетели.).

💫

Бог не оставя ни грях ненаказан, ни лъжа неотмъстена.

💫

Приятелю, кой и да си ти, с такава лекота ще извлечеш полза от моя тежък труд и ще продължиш да изучаваш това небесно зна­ние за звездите, в което великите и възхитителни дела на невиди­мия и всесилен Бог са така очевидни. Преди всичко уважавай и се възхищавай на твоя Създател, бъди му благодарен, бъди смирен и не позволявай на никакво естествено знание, колкото и мъдро и не­обикновено да е то, да смути твоя ум и да пренебрегне свещеното Провидение, благодарение на което целият видим порядък и пред­назначение, всичко на небето и земята се намира в непрекъснато движение. Но колкото повече нараства твоето знание, толкова по­вече възхвалявай силата и мъдростта на всемогъщия Бог и стремежа към неговата милост, бъди уверен, колкото е по-свещено тво­ето изкуство, колкото е по-близо до Бога, толкова по-чисти ще бъдат твоите предсказания.

💫

Въздържай се от предсказания против обществото, в което живееш. Не предсказвай смъртта на своя управник, макар и аз да знам от своя опит, че Reges subjacent legibus Stellarium (и царете се подчиняват на закона на Звездите).💫

Из „Класическа хорарна астрология, Уилям Лили, изд. Лира Принт 2017г

Уилям Лили – астролог автор, преводач, роден на 01.05.1602г Diseworth , Leicestershire , Англия – починал на 9 юни 1681 г.

Заглавно изображение: Портрет на Лили, на възраст 45 години. Сега се помещава в музея на Ашмол в Оксфорд.

💫

Рожден хороскоп в който преобладава водната и земна енергия. Стелиумът в трети дом в който е включен и Уран /астрология/ в едно с останалите три важни и лични планети /Меркурий, Слънце, Венера/, хармоничните аспекти към Асцендента, Луната и Марс говорят за уравновесена личност, притежаваща интуиция и голяма вътрешна сила и издържливост, добри отношения с другите. Изследванията при него са задълбочени, проверени, липсва импулсивност. Добър баланс между разум и действие.

Северният възел в Стрелец, издигнат високо горе на Медиум цели в секстил с неговия Управител /Юпитер/, което е силно подкрепящ фактор, дава указание за популярност и известност чрез наука, мъдрост и знание и съответно достигане на известност и признание, нещо на което сме свидетели.  

💫Нели Станева💫

19.01.2020г

Транзитология


В рубриката „Ревю на книги“, представям с удоволствие, току – що излязлото от печат заглавие. Това е един от томовете „Класическа астрология“ на известният руски астролог Сергей Ал. Вронски. Спомням си, че преди години, преводи на негови книги от руски език, и то „на части“ сме разпространявали помежду си, защото действително има много да се научи от него. Сега, благодарение на издателство „Лира принт“ можем да прочетем повече /надявам се след том първи, да последват още …/

Книгата започва с информация за най-важните методи за прогнозиране които на практика се използват в работата на астролога – транзити, дирекции, символични дирекции, примарни дирекции, вторични дирекции, прогресии, профекции, възвръщания и др. Следват практически насоки които разглеждат метода на транзитите, планетите и аспектите в транзитния анализ, тяхната продължителност на влияние, характер на събитията които носят със себе си. В края на съответната глава е дадено и ръководство с ясни и точни правила.

В настоящият том е отделено внимание на Слънцето и Луната. Подробно се разглежда тяхното движение през знаците на зодиака, пред домовете, въздействието на техните аспекти спрямо рождените планети и накрая много подробно /и ценно/ е обяснено влиянието на транзитната Луна спрямо останалите транзитни планети.

В края има приложение което е любопитно и разглежда дали има и какво е общото между Морен и Вронский – прераждане или астрологични близнаци? Анализът е интересен и осветлява допълнително биографиите на известните астролози

В този труд лично аз съм впечатлена от начина на поднасяне на информация. Много стегнато и много разбираемо. За изучаващите астрология може да бъде ценен помощник.

За автора:

Сергей Алексеевич Вронски /р. 25.03.1915 (Рига) – 10.01.1998г./ е известен астролог, хирург, лечител и психотерапевт, доктор по медицина и философия.

Първите знания по астрология получава в детските си години. Завършва образованието си в Берлинския медицински институт и в секретен институт на Третия райх, където под егидата на Вернер фон Браун изучава окултни науки: източни лечебни техники, хипноза, парапсихология, космобиология. След 1938 г. лекува нетрадиционно онкологични заболявания, работи за върхушката на властимащите, третира честите главоболия на Хитлер с биоенергия, като същевременно шпионира за съветската власт. През Втората световна война служи като военен лекар в Африка, докато по заповед на Сталин не се завръща в СССР. Там работи като хирург и директор на училище, но след края на войната е изпратен в лагер, където лекува с помощта на психотерапия и хипноза. Освободен е след като симулира тежко заболяване. През петдесетте години е в немилост, но благодарение на протекцията на Андропов се установява в Москва, където ръководи първите групи по екстрасензорно възприятие и астрология, лекува с биоенергия. Астрологията в Русия се възражда благодарение на Вронски. Наричан „Нострадамус на XX век и Щирлиц“, той оставя много тайни след кончината си през 1998 година.

И накрая искам да завърша с избран цитат от въведението в книгата: „Този, който подробно е изучил собствения си хороскоп, може да се разпорежда с душевната и духовната си сила, с интелектуалния си потенциал и да действа в диапазона на възможностите си, без да претендира за невъзможното, но и без да изпуска шансовете си. Още повече, че свободата за действие на човека не е абсолютна. Не е възможно да функционира като абсолют, тъй като физически е подвластен на външните въздействия на всевъзможни геокосмически фактори, а биологически и социално е свързан с обкръжението си. Но колкото по-установени и хуманни са мотивите му (нравствени и духовни), толкова по – силна ще е и свободната му воля, която трябва да се проявява не толкова в свобода на избора и желаното, а в свободата да се откаже от нещо – всъщност единствено в този случай ще се прояви свободната воля при вземането на решения.

Не е безпочвена старата пословица, която гласи, че щастлив е този, който черпи нравствени сили от вярата в добрата си звезда. Всеки, който има особено призвание и комуто е дадено право да постъпва в съответствие с него, може по свой начин да изживее живота, който му е даден, и да постигне приготвеното му от съдбата щастие, отговарящо на възможностите му, но то е достижимо при известна степен на самоотрицание. За¬щото единствено като преодолява себе си човек е способен да достигне висши степени в развитието си и да се превърне в истинска личност. Щастлив е този, който може да преживее съдбата си, а не да я изстрада, ето защо всички трудности и противоречия, които често срещаме по житейския си път, трябва да ползваме като стимул за развитие. Ето и думите на древногръцкия поет Пиндар: „Ще станеш този, който си, когато не се плашиш от трудностите“.

Познаването на закономерностите и ритмите на собственото съществуване укрепва човешкия дух и му дава твърдост и решителност да преодолява вътрешни и външни трудности и противоречия. Само този, който е уверен, че бъдещето му до голяма степен зависи от самия него, е способен да използва напълно силните си страни и възможностите, които му е дала съдбата, а и своите слабости. Подобен човек ще бъде свободен в решенията и действията си и ще осъзнава своята отговорност. Съавтор на собствената си съдба става само този, който е активен по отношение на ставащото и преодолява неприятностите със силата на волята си. А познаването на законите на съществуването помага да предотвратяваме настъпващите промени. Хегел също се е борил с предубеждението, че знанието за себе си и собствените възможности пречи и дори вреди на човека: ,Човек става свободен едва тогава, когато е познал себе си, единствено това познание го прави свободен“.

Книгата се надявам съвсем скоро да е по книжарниците, а в издателство „Лира принт“  е налична и може да бъде закупена веднага, с търговска отстъпка.

НелСт💫

14.11.2019

Книга за числата – Кейро


„Ако човек трябва да направи специално проучване по някакъв въпрос, съвсем естествено е – след дългогодишен опит, развиване и проучвания – той в крайна сметка да разкрие, поне до известна степен, така наречените тайнства на темата, над която се е концентрирал толкова внимателно.

Изкуството разкрива на своя изследовател тайните си за цвета, формата, подредбата, разположението и още хиляда и една тънкости, които се изплъзват на обикновения наблюдател. Всеки лист разказва собствената си история на ученика по биология, всяко дърво – своята възраст, всяко цвете – собственото си родословие.

За изучаващия науката това, което е магия за непосветения, става естествено явление с общи закони, управлявани от принципи или изчисления, които всички пожелали могат да научат и да разберат….“

Много хора за запленени от магията която се крие в числата и настоящото заглавие ще ви помогне да надникнете в разкриването на тяхната тайна. В книгата нумерология и астрология вървят ръка за ръка. С помощта на много примери от практиката, стъпка по стъпка, авторът постепенно въвежда в окултното значение на числата, тяхното влияние и връзка с човешкия живот. Книгата е ръководство как да се определят щастливите важни числа, числовата стойност на името и благоприятните моменти за важни сделки и решения, включително и за успешни залози. Всичко това, авторът обяснява изчерпателно и ясно, така, че всеки средностатистически човек би могъл лесно да усвои неговите  методи.

⚜️

За автора: Уилям Джон Уорнър (Кейро) се ражда в малкото село Ратдаун, близо до Дъблин, Ирландия, на 1 ноември 1866 година. Своите знания придобива в Индия. През живота си упражнява доста професии: преподавател, редактор във вестници, военен кореспондент, но постоянният му и истински интерес е да прилага наученото в Индия и да продължава окултните си изследвания като астролог, нумеролог и хиромант. Отваря „Магически салон“ в Лондон, където към него се обръщат за помощ високопоставени личности и короновани особи.

Кейро става най-големият и най-успешният пророк на своето време с повече от петдесет години непрекъсната окултна изследователска работа. Той се уповава на идеята, че за всички хора – мъже или жени, крале или селяни, е безценно предимство да познават своите недостатъци и слабости, да осъзнават къде са силите им и кои пътеки прокарват пътя към истинското им осъществяване. Искрено желае да разпространи това учение, което самият той така старателно е придобил.

Години наред Кейро обикаля градовете по света, като преподава, изнася лекции, насърчава. Аудиторията му е огромна и където и да отиде, той е приветстван ентусиазирано. След като практикува в Лондон и пътешества по целия свят, Кейро се премества в Америка. Прекарва последните си години в Холивуд, като консултира до двадесет клиента на ден. Умира на 8 октомври 1936 г., на 70 годишна възраст, покосен от сърдечен удар. Вдовицата му, графиня Лена Хамон, разказва, че той е предсказал точния час на собствената си смърт през предишния ден.

  ⚜️

Надникнете в съдържанието на книгата:

Планетните числа на месеците

Числата от 1 до 9

Окултният символизъм на „съставните“ числа с примери

Пълно описание на „съставните“ или „духовните“ числа

Още информация как да използваме „единичното“ и „съставното“ число

Защо рожденото число е най-важно

Някои пояснения с имена и числа

Примери как числата постоянно се появяват в живота

Неоснователният ужас от числото 13

Периодичност на числата

Как да намерите „щастливия“ си ден

Повече информация за цветовете и числата

Стойността на съсредоточаването върху едно число

Комбинациите между хората единици и четворки и съвет към родените под числата 4 и 8

Допълнителна информация за хората четворки и осмици

Сродството на цветовете и числата, и как са свързани музиката и числата

Числа и болести. Планетно значение  на билколечението

Как да разберем в кое селище, град или място е благоприятно да живеем

Конни надбягвания и числа

Примери с имената на някои президенти на САЩ

Библията и числата

  ⚜️

 

Освен всичко останало, книгата е и едно любопитно четиво и би могла да се използва като практическо ръководство в ежедневието.

Може да бъде закупена от сайта на издателство Лира принт с отстъпка.

НелСт💫

24.09.2019