Лилит в Риби


В знака Риби, неуловимата енергия на Лилит всъщност става още по-неуловима и нейният транзит, може да окаже своето влияние ако по време на пътя си попадне върху важни точки от личният хороскоп. Влиянието се усеща според разположението на транзита в рождената карта и аспектите които сключва. Не съм забелязала да носи силни положителни емоции или да отключва радостни събития да кажем при тригон и секстил, по-скоро дава интуиция, ярки сънища, внезапни прозрения които в последствие да бъдат използвани.  Опозициите и квадратурите могат да бъдат доста напрегнати и неприятни, а съвпадът си остава най-силният аспект. Орбиса е много малък – не повече от 1-1.5 гр.

Влиянието е много индивидуално и не бих искала да изпадам в крайни обобщения. Изследванията върху нея са ми интересни и съм стигнала до важни изводи които изключително ми помагат в работата при разглеждането на някои по-специфични случаи. Много характерно и отчетливо е влиянието на Лилит при прогностичните методи /дирекции, прогресии и др./, както и при разглеждане на партньорски карти.

Ако се концентрираме само върху Слънчевият знак, то Лилит ще премине през всяко едно Слънце от знака Риби. Това би могло да се усети като едно вътрешно и необяснимо напрежение, липса на контрол /още повече, че става въпрос за Риби!/ върху собствените емоции, някои подсъзнателни и напълно неоснователни страхове могат да се отключат, да настъпи объркване. Със сигурност емоционален период.  В края на септември /след 24/ и първите дни на октомври, влиянието на Лилит ще е още по подчертано от съвпада й с планетата Нептун. И това влияние могат да усетят най-вече родените между 7-9 март. Може да има и събитийност, но само, ако има включени и други важни аспекти. И отново подчертавам – много индивидуално и „не на всяка цена“! Като цяло през целият транзит е уязвима психиката.

Лилит ще транзитира в знака Риби от 03.05 до 27.01.2020г

Свързани статии:

Лилит, толкова ли е черна?

Селена и Лилит

💫НелСт💫
04.05.2019
Забележка: В статиите които пиша разглеждам общи астрологични принципи които имат по-скоро образователен и познавателен характер и не следва да се приемат буквално. Това което се случва в живота на всеки човек е строго индивидуално и може да се прочете единствено в неговата лична рождена карта.

Селена и Лилит


Темата за Лилит винаги ми е била интересна. Вземам я под внимание и виждам как добре „работи“ в картите на някои хора /но не и при всички!/. Има обаче една друга – Селена или Бялата Луна/ която като, че ли е по – пренебрегвана в астрологичните анализи. И за да не бъда обвинена във фиксация върху тъмната страна, реших да отдам нужното внимание и на Селена. Ще ги разгледам заедно, защото всъщност това са две полярни точки от едно цяло. Търсейки преди години повече информация по темата попаднах на една книга, която вече е почти неоткриваема – „Нива на еволюционно развитие“. Книгата е по-обща астрология и в нея са разгледани общи принципи. Обяснението за Лилит – Селена е много кратко, начинът на поднасяне на информацията тогава ми помогна да вникна в същността на нещата, да ги разбера по-добре. Затова в тази статия съм взела като основа тази дефиниция, адаптирала съм част от текста и заедно с моето лично отношение ми се иска да дам повече яснота по темата без да „залитам“ в дълги обяснения, защото истината е в практиката и индивидуалната работа!

В древните астрологични учения по тези две фиктивни точки е можело да бъдат определени морално – етичните проблеми и влиянието им се е отчитало като изключително важно в психологичен и кармичен аспект. За да си ги представим, можем опростено да приемем орбитата на Луната във вид на елипса, в чийто фокус се намира Земята. Оста, преминаваща през фокуса на тази елипса, пресича орбитата в две полярни точки – Апогей и Перигей. Ние съществуваме и действаме в единно енергийно поле, част от което са двата разнопланови потока на поляризираната система Луна – Земя. Точките Апогей /Черна Луна/ и Перигей /Бяла Луна/ фокусират и разпределят енергиите на лунно – земните връзки. Не винаги обаче бялата Луна е в опозиция с Черната и това се получава заради различната скорост на Луната, която в перигея си е по-бърза, а в апогея по-бавна.

Заради различния ъглов наклон на елипсата към Зе­мята u положението й спрямо Слънцето, скоростта на тяхното движение е различна. Бялата Луна се движи с около 4,3° месечно, а Черната с 3,4°. 

Поради максималната си отдалеченост от Земята, в своя апогей, Луната се движи максимално бавно, като че ли й липсва земната енергия. Лунно – земните връзки се охлаждат, кристализират, достигат конкретна индивидуална форма на реализация на астралните връзки, отношения, емоции, илюзорни образи. Черната Луна измъква от нашето подсъзнание най – болезнените образи, чувства, желания, останали неосъщест­вени или погрешно използвани в минали инкарнации и фо­кусира тази астрална информация в сегашната ни реалност. Лилит не е нито добра, нито зла в обикновения смисъл на думите, а е активното ни творческо индивидуално Его, реализиращо всевъзможни варианти на емоционалните ни отношения с околната среда, приземяващо астралния и менталния ни живот. Като сбор от минали тъмни постъпки и страни на личността, тя ни дава възможност да бъдем режисьори на собствената си драма, комедия, трагедия, фарс, за да се пречистим чрез страданията в кризисните ситуации и реализираме своя избор, като внимаваме да не се подхлъз­нем и подадем на измама. Лилит не отстранява препят­ствията, но ни помага да преодолеем слабостите си и избег­нем пътя на разрушение и саморазрушение, но само ако смело, честно погледнем реалността в огледалото на живота, колкото и черна да е тя.

Цикълът на Лилит е 9 години и на всяка от тях, човек застава пред своеобразен кармичен съд и дава отчет за всяка погрешна мисъл или действие. Циклите на Черната Луна се затварят в годините 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 и това са години на съблазни, немотивирани постъпки, измами, за които е възможно да получим и съответно наказание /депресия, заболяване, различни угризения/. Срещу влиянието на Лилит е необходимо да си изработим самозащита.

В Перигея си Луната като Селена достига своята максимална скорост и максимална близост със Земята. Астралните и физически връзки стават интензивни. Човек усеща разширение на границите на своите възможности и съзнание, като че ли се влива в мощен космичен поток като частица от Вселенския разум, закрилян и пазен от по-висши същества, от своя Ангел – пазител. Движението от Селена към Лилит е по пътя от простото, универсално към по-сложното. Селена е пасивната страна на емоционалните ни отношения със света, с хората, природа, общество, когато собственото ни „Аз“ отстъпва и се подчинява на безкористни чувства, идеи и цели. Бялата Луна снема напълно проблема за избор между индивидуално и колективно, свобода и ограничаващи ни дългове. Чрез нея ние ставаме проводници на Висшата Мъдрост, свързани с много висши и древни Егрегори. Цикълът на Селена е 7 години. Светлият преход на ново еволюционно ниво е възможен в годините 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 когато съответно на направените или не от нас добри дела получаваме награда или урок. Селена не наказва, но ни пречи да вършим съзнателно или несъзнателно зло, огражда ни от ситуации или хора, които ни отклоняват от еволюционния ни път.

Лилит и Селена са ретроградни когато са в опозиция със Слънцето като орбиса е  ± 30°. Тази година /2018г/, точната опозиция на Слънце – Лилит беше на 21 юли в 28-я гр. на знака Рак, като в близост до него беше и Селена. Всъщност в изминалите не леки месеци „двете Луни“ бяха в точна опозиция на 8.09 на 3.41гр. в знаците Лъв – Водолей, в съвсем близък съвпад /1.5гр/ с кармичните възли. Противопоставяне на доброто срещу злото /образно казано/, личната вътрешна сила, срещу колективната външна енергия, срещи и ситуации с дълбок кармичен отенък. Тази опозиция /Селена – Лилит/ вече излезе от орбис.

От хороскопа на човек не е възможно да се установи с точност по светлия или тъмен път ще върви той. Ако иска да се развива еволюционно, то трябва да избере светлия път, посочен от Селена, на безкористно, творческо, духовно развитие, изработвайки самозащита срещу вътрешните си и външни врагове.

Положението на Лилит и Селена по знаците усилва отрицателния или положителен потенциал който е характерен за техните диспозитори. Когато участват в стелиуми, когато са на върха на дом /особено по четирите кардинални оси/, когато са в съвпад с кармичните възли, тогава биха могли да се превърнат във важен фокус в наталната карта

Разбира се нито Селена, нито Лилит се разглеждат извън контекста на това за което гледаме /било рождена карта, било транзити и други прогностични методи/. Лично наблюдавам една силна фиксация върху Лилит /най-вече от жени/, които са попрочели нещо и си приписват сами какви ли не грехове и ужаси. Това не трябва да бъде така. Трябва да се подхожда зряло и с разбиране към всяко едно нещо. Пък и ако ще се фиксираме към нещо, защо то да не е Селена? 🙂

НелСт

22.01.2019


Внимание: Запазени права върху всички статии публикувани на сайта. Може да споделите чрез активен линк или връзките по-долу.

Лилит във Водолей


От утре /6.08/, Лилит преминава в знака Водолей. Там ще се срещне с Марс и двамата ще се окажат в предизвикателен аспект с Уран /господаря/. За това писах в прогнозата за август. Дните напоследък не са особено леки и са напрегнати за доста хора. Особено тези които са лично засегнати от тези аспекти.

Природата на Лилит във Водолей е ексцентрична и неочаквана. Дава трудности във взаимоотношенията, дълбоко лични неща могат да станат достояние на обществото, трудности и в приятелски кръгове, в по-големи групи, организации. Невъзможни действия в които често липсва логика. Срещи от миналото.. В напрегнати аспекти и досег с лични планети задълбочава проблемите и има подмолна, неуловима природа. Не се съобразява с правилата и реда, бунтарка – анархична, своеволна и непокорна! Добрите аспекти на Лилит засилват интуицията, способност да предвиди, да улови скритото, да се предпази, да обърне нещата в своя полза, но винаги с „едно на ум“.

Лилит ще остане във Водолей до 3 май 2019г, после преминава в знака Риби.

Преди няколко дни в мрежата срещнах едно писание и с прочита на първите изречения в съзнанието ми изникна Лилит /донякъде това ме провокира да напиша и тези редове/. Споделям го в края на статията. То е абстрактно, абсурдно, на някой може да му прозвучи направо ужасно и то е така, но такова е и тълкуването на Лилит –  неуловимо, не леко, неподдаващо на контрол, особено когато се окаже един акцент в картата. Най-добре ще ме разберат „потърпевшите“.

&&&&&&&&&&&&&&&&

Не изпепелявай крилата на ангелите – виж первазите на дома си, черни са, изпепелени са. Стъклата надраскани. Не се пързаляй по душата ми. Ще вкамениш костите си. Не ме прегръщай със заспало сърце. Ще събудиш дявола. Не целувай неродените ми деца – ще пропълзят по стените заедно с паяците. Не лъжи мозъка ми, ще обезкървиш своя.

Не играй с децата на Краля.

Не ми говори за змиите, защото майка ми спи с кобрите. Не призовавай сиянието ми, ще преминат очите ти през пръстите. Ще загинеш в Рая от бяла смърт. А друг рай няма. Не реши косите ми, проклетисани са от черен вятър.

Това не е търпението ми. Това е дива магнолия.

Не търси златото ми- бясно е.

Не играй с децата на Краля.

Сърцата ни не могат да играят заедно, еднакво. Моето се разбива в стените на обратната страна на кожата ми. Кихам го, пея го, плача го, пиша го, изтича като потта на извратените ми страсти, а слугите ми го чистят от стените на вечните ми покои.

Не играй с децата на Краля.

Не проклетисвай своите прераждания. Не подпалвай кръвта си. От дланите ми стърчат богове. От очите ми изпълзява ефекта на побеснялата пеперуда. Това не са картини по стената ми – огледалата на Венера са. Това не е Рим, това са сънищата ми. Това не е океан, това е гневът ми. Това не е небе – това е любовта ми.

Не играй с децата на Краля.

Гневни са. Бесни са. Страшни са. Обичащи са. Прегръщащи са. Красиви са. Порочни са. Поглъщащи материя. Създаващи материя.

Не играй с децата на Краля.

Кръвожадни. Целуващи. Проклинащи. Благославящи. Безпощадни са във всичките си антипредели. Безпощадни са навсякъде.

Не играй с децата на Краля, ще се търкаля животът ти по бездънната пропаст на твоето незнание.

Радослав Гизгинджиев

&&&&&&&&&&&&&&&&

Забележка:  Тази статия е лична интерпретация базирана върху основни астрологични принципи на проява и влияние на небесните тела. Не ги съотнасяйте буквално към себе си! За индивидуално тълкуване е нужен задълбочен анализ на рождената карта!

НелиСт

05.08.2018г

Заглавно изображение: „Хепту се сбогува с град Обб“, Джон Дънкан (1866-1945),  


Запазени права върху всички статии публикувани на сайта. Може да споделите чрез активен линк или връзките по-долу.