Съвпад между Лилит-Плутон – май 2018г


В допълнение към статията с кратката прогноза за месец май, искам да добавя няколко изречения за съвпада между Лилит и Плутон в Козирог. Тази фиктивна точка е вече в двадесетия градус и най-точен ще бъде аспекта на 18 май. Вече наблюдавам около себе си хора чиито хороскопи познавам добре и всички те споделят, че се чувстват неспокойни, имат страхове, а в единият от случаите се обостри маниакална депресия, като разбира се в хороскопите има и други предпоставки за това. В най-чист вид този аспект има подмолен и неуловим характер и е в тясна връзка с подсъзнанието.  Чувството, че нещо изкривено, тайно и надълбоко дълбае в теб трудно те напуска. Хората често стават несъзнателно манипулативни и когато аспекта отмине може дори да се чудят как са могли да реагират, да се държат по този начин. Светът може да ти изглежда по-враждебен отколкото е, подобно на дете което нощем се е изгубило в гората и всички дървета му се струват като заплашителни, огромни великани и което очаква всеки момент като от нищото да изскочи и го хване за ръката зла вещица… Аспекта може да подтикне към занимания с окултизъм, с магии, нещо което в посочения период не е желателно! При положителни аспекти и по-високо осъзнати хора, си мисля, че този съвпад би могъл да намери и своето положително проявление, но за сега нямам конкретен опит който да споделя.

Така, че в периода до Пълнолунието на 29 май, са особено уязвими кардиналните знаци с лични планети на 20-22гр и най-вече Козирозите, защото съвпадите винаги са най-силни. И понеже всичко това е в знаци имащи отношение към индивидуализма, партньорствата, семейството и властта в тези сфери би могло да има доста неприятни прояви, които освен на чисто психическо и подмолно ниво, може да намерят и своето външно проявление и то внезапно, по непредсказуем начин /действащата квадратура Марс – Уран/.

Плерома

Плутон в домове и знаци – втора част


Продължава от тук…

ПЛУТОН В СЕДМИ ДОМ

 

Плутон-Венера, Венера в Скорпион, Скорпионови планети в седми дом, Скорпион на куспидата на седми дом, възможно – Плутон във Везни.

 

Любовта може да се превърне във вманиачаване, търси се симбиоза с любимия. Понякога се стига до външно невидима реакция с обсебване на другия, гняв, вина и борба за власт. Когато това отблъсне любимия човек, плутонианецът от този тип може напълно да се изолира, решавайки, че вече не иска да има никакви връзки. Някои дори продължават мислено да бъдатсвързани с последния човек, който им е погодил номер, и това не им дава мира. Други решават да си останат сами, защото този тип плутонианци отъждествяват любовта с контрола, а именно това е последното, което желаят.

За много хора с подобна Плутонова позиция любовта през детството им е била равнозначна на контрол -ако не се подчинят на властта на родителя, са заплашени да бъдат лишени от обич и одобрение. Може би са преживели действително изоставяне или смърт, което ги е накарало да се страхуват от загубата на любовта, затова те много силно се вкопчват и се опитват да станат незаменими. Възможно е и да е налице симбиотична връзка с родител от типа, описан при Плутон в четвърти дом: „Ние с тебе против чудовището“. (До известна степен тези модели могат да бъдат верни и при положение на Плутон в другите домове на връзките – пети и осми.)

Ако куспидата на десети дом попада в Скорпион, тогава Плутон в седми дом е възможно да показва родител, който е държал детето много „вързано“ за себе си или е извършил ужасно предателство спрямо доверието му. Понякога родителят от противоположния пол е толкова властен, доминиращ или съблазняващ, че човек с разглежданата позиция на Плутон много се плаши от възможността да създава интимни връзки. (Нерядко се наблюдава положителна промяна във връзките, щом този родител умре.) Имаме друг модел, когато връзките се смесват с трансформацията. Тези плутонианци може да се влюбят, за да накарат любимите да се преобразят, а на въпросните индивиди е възможно да не се харесват нито настоятелността за промяна, нито неравностойният характер на връзката, което това изискване подсказва. Вероятно е да се разразят борби за власт и в крайна сметка да се стигне до изоставяне. „Търпеливият“ партньор понякога дори става много лош – просто така, напук. Или човекът с Плутон може да бъде търпеливият и да се влюби във властен наставник.

Когато това разположение бъде използвано конструктивно, връзките имат потенциала да се превърнат в арена за трансформация – и за самия плутонианец, и за любимия му човек. За да бъдат цялостни, тези индивиди трябва да се справят с нараняванията и огорченията във всяка своя провалена любовна връзка – с цел да се научат да прощават и забравят. Излекували трудностите в своите връзки, приели прошката, хората с подобна позиция са способни да бъдат добри съветници – особено по брачните въпроси, като използват консултантските взаимоотношения и способността за даване на любов като лекуваща сила.

 

ПЛУТОН В ОСМИ ДОМ 

Скорпионови планети в осми дом, Скорпион на кус-пидата на осми дом, възможно – Плутон в Скорпион.

Сексът е болна тема за хора с подобно разположение. Учили са ги да вярват, че той притежава огромна власт, така че сексът се превръща в нещо страшно. (Всички в нашата култура сме придавали преувеличена власт на секса, но плутонианците от осми дом довеждат това схващане до крайност.) Възможно е тези хора да чувстват, че ако имат сексуална връзка, партньорът ще ги контролира. В резултат може много да се колебаят, преди изобщо да се обвържат; но те са страстни личности, затова им е трудно да избягват нещо толкова силно. Възможно е да искат на всяка цена да владеят положението в сексуалните връзки. Когато дават или отказват секс, това става средство за контрол и леглото често се превръща в бойно поле, където се отиграват другите теми на властта във връзката (или във външния свят). Когато във взаимоотношенията се натрупа прекалено много огорчение или недоверие, сексуалността може да бъде замразена. Дори след края на някоя трудна връзка този тип плутонианец може да остане леден, нежелаещ да се отвори към друг човек. При разглежданото положение нерядко си имаме работа с дълбоки, тъмни тайни.

Осми дом е и област на парите, така че тук може да действа модел, подобен на очертания при Плутон във втори дом. За тези хора общата собственост върху ресурсите е трудна тема, защото често е налице силно недоверие и остра нужда от контрол над положението. Наследствата и други динамики на изживяването на мъката може да доведат до огорчаващи битки. Смъртта тук също е основна тема и на нея се гледа със страх и удивление. Възможно е детето да е живяло в дом с много смъртни случаи или дори – нещо още по-въздействащо – където непрекъснато е имало опасност някой да умре, което е по-трудно преодолимо. Вероятно бащата е страдал от болно сърце и семейството винаги е било нащрек. Този Плутонов тип може ужасно много да се страхува от смъртта и да живее, като непрекъснато си казва: „Всеки момент е възможно да умра.“

Градивното използване на това положение е като лечител или дори медиум. Тук съществува огромна способност да регенерираш и самия себе си, и останалите. Когато сексът се прочисти от тежките си емоционални наслоения, той може да стане важно средство за подмладяване. Щом парите престанат да бъдат източник на борба за власт, разглежданото положение дава добра способност човек да печели пари или да помага на другите около него да успяват.

ПЛУТОН В ДЕВЕТИ ДОМ

Плутон-Юпитер, Юпитер в Скорпион, Скорпионови планети в девети дом, Скорпион на куспидата на девети дом.

Разглежданата позиция сочи дълбок, аналитичен ум, но е възможно човекът да протака завършването на някаква по-висша степен на образование. Този тип мрази принудата да придобие някаква образователна степен като условие за постигане на успех, защото ако го стори, това означава, че родителите са спечелили. Много от тези хора изкарват училище, но някак си пропускат да завършат заключителния семестър, финалната година или да положат последния изпит. Това е голямо отмъщение, влудяващо родителите, които толкова силно желаят детето им да получи образование, защото считат дипломата за магически ключ към постигане на определени житейски позиции. Конкретната ситуация може да бъде разглеждана като залог от типа „провал напук“, защото тези хора също вярват, че образованието е мощна и трансформираща живота сила, и че без него няма да стигнат доникъде. В областта, където попада Плутон, човек проявява склонността да се отказва от властта, затова си остава в същото положение: „Проклет да си, ако го направиш, и проклет да си, ако не го направиш“. Гневът може да се прехвърли върху обществото. Един много интелигентен мъж с такава Плутонова позиция, който трябваше да завърши само един курс, за да получи много необходимата му университетска степен, изразяваше силната си омраза към обществото. Аз го шокирах, като му казах: „Знаеш ли какво? На обществото хич не му пука дали ще завършиш образованието си или не! То дори не знае, че съществуваш! Този курс си е само за тебе.“ Стреснат, прояснилвиждането си чрез тази преднамерена шокова терапия, той се захвана и получи университетската степен.

Когато тези хора преодолеят огорченията, които им се изправят на пътя, конкретната позиция на Плутон се превръща в идеално разположение. Този вид плутонианци всъщност са родени учени и изследователи, и биха получили голямо задоволство, ако се обучават сами. Имат заложби и да станат влиятелни преподаватели, които стигат до сърцевината на абстрактни теми, използвайки силата на ума, за да освободят другите от веригите на невежеството. Знанието наистина е сила, а правилното му използване е способно да трансформира света.

 

ПЛУТОН В ДЕСЕТИ ДОМ

Плутон в труден аспект с медиум цели, напрегнатите аспекти Плутон-Сатурн, Скорпион на медиум цели, Скорпионови планети в десети дом, понякога – подчертан Сатурн в Скорпион.

Хората с тези разположения най-вероятно са преживявали много трудни ситуации с участието на авторитетни фигури – най-вероятно родител, който ги е потискал, контролирал и дори малтретирал. В резултат индивидът изпитва дълбоко вкоренен гняв към властимащите (може би към целия свят) и е твърдо решен никога да не попада под нечий контрол. Но подобни хора са и силно ориентирани към успеха, а не е лесно да успееш, ако винаги се бориш против властта. Жилото на скорпиона тук означава, че обикновено индивидите с конкретното разположение в крайна сметка биват наранявани. Може да играят игри с големите шефове, които са родени стратези, докато в същото време собственото им озлобление ги кара да предприемат зле обмислени ходове.Родители с такава позиция на Плутон, които не са способни да упражняват власт навън, е вероятно да налагат властността си върху своите деца, повтаряйки фактически онова, което сами са изтърпели. Плутон в десети дом показва критичен, много амбициозен родител, който не уважава нищо друго освен ГОЛЕМИЯ успех и никога не е доволен от постижения на детско равнище. Може би в неговото семейство непрекъснато са му опявали: „Никога нищо няма да постигнеш“; възможно е въпросният плутонианец непрекъснато да е преживявал унизителни публични провали… с единствената цел да си отмъсти на родителя. Дълбочината и степента на залога „провал напук“ изобщо не е за подценяване!

Тези хора може упорито да отказват да се изцелят, защото всеки процес на лечение по някакъв начин означава да се поставиш под нечия власт. Вероятно най-добре е те да го правят сами. Работата по упражненията за гнева от Глава четвърта може да бъде много важна. Тук доста вероятна е кариера като лечител – тези плутонианци ще трябва да излекуват самите себе си в процеса на обучението! Хора, освободили се от отрицателните прояви на това разположение са способни да работят почтено с властта, да упражняват силно влияние върху света, носейки със себе си изцеление и преобразяване.

 

ПЛУТОН В ЕДИНАДЕСЕТИ ДОМ

Скорпионови планети в единадесети дом, Скорпион на куспидата на единадесети дом.

Тук плашилото не е властният родител, а групата от връстници, към която индивидът отчаяно се стреми да се присъедини в юношеските си години, но така и не успява. За някои цената на приобщаването е сексът. Други решават да се изолират, вместо да се подчинят на контрола на групата – в края на краищата, юношите изискват повече конформизъм, отколкото родителите някога биха могли. Огорчението от случващото се в училище може да попречи на порасналия вече индивид да се присъединява към желани от него групи. Възможно е борбата за власт да се намеси в приятелствата, които да се развият по властен, симбиоти-чен начин, както често виждаме при Плутон. Някои индивиди остават изолирани дори като възрастни, защото им е трудно да се доверяват. Членуването в група също може да бъде трудно, когато тези хора възприемат „политиката на организацията“ като средство да получат власт.

Груповата терапия или групите за самопомощ често успяват да доведат до трансформация, засягаща личното отчуждение. Докато работи над теми като доверие и гняв, индивидът може да развие способността да бъде силен групов лидер. Възможно е тези хора да бъдат привлечени към групи, чиято цел е реформиране на обществото, контрол върху околната среда или лекуване. Приятелството нерядко става област, в която подобни индивиди се трансформират, защото ако се свържат с други плутонианци, които не се страхуват от интензивността, могат да работят за взаимното си изцеление.

ПЛУТОН В ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ

Скорпионови планети в дванадесети дом, възможно – Нептун в Скорпион, куспидата на дванадесети дом в Скорпион.

Потискането на емоциите може да доведе или до себеунищожаващо поведение, или до физическа болест, тъй като това е един от домовете на здравето. Тук болестта обикновено служи на целта тези хора да се изолират от света, който им изглежда прекалено властен, твърде опасен и недостоен за доверие. Болестта може да бъде начин да контролират другите, което важи и за емоционалните болести в дванадесети дом. Някога случвало ли ви се е да пристъпвате на пръсти около човек, който постоянно е в силна депресия, и да се чувствате контролирани от привидната му крехкост? Пристрастяването – залогът на дванадесети дом, също е възможно средство, използвано за контролиране на емоциите, така че хората да бъдат държани на разстояние. Тези плутонианци може да потискат стремежа си към власт и в същото време да контролират околните по за-обиколни начини, които и за тях самите са непонятни. Например, ако са привидно безпомощни жертви, това също служи да прикрие стремежа им към власт – случвало ли ви се е да „спасите“ някоя бедна, безпомощна душа, която след това да овладее целия ви живот и всичката ви енергия? Без съмнение сте разбрали на собствен гръб, че положението на жертва е изпълнено с много власт! (Моля ви, разберете – има и истински потърпевши, но тук говорим за доброволно избиращите болката, за хората, които винаги биват увличани в подобни ситуации, мислейки, че страданието ги превръща в морални победители.) Несъзнателното поддаване на чара на властта може да доведе и до контакти с лица от подземния свят, отрицателна душевна нагласа и всякакви гадни положения, където влиятелността се упражнява задкулисно. Изцелението на потиснатото огорчение въздейства много благоприятно за изместването на тази позиция от отрицателните й проявления към градивни, така че тук много полезна може да бъде Глава четвърта (за вината и гнева). В дома на тайните винаги съществува нещо тъмно и дълбоко скрито, и разкриването му на подходящо място, където се лекуват подобни проблеми, ще ви освободи от неговата власт.

Градивното приложение на тази позиция дава възможност тя да се зарови в подсъзнанието и да излекува дълбоко заседналите емоционални проблеми. Конкретното положение на Плутон не е рядкост при работещи в сферата на душевното здраве. По същия начин и лица, страдали от пристрастяване, които са успели да се откажат, имат повече сила и способности да подпомогнат други зависими хора. Това е и Плутоновата позиция на медиумите, където изследването на сънищата може да бъде много полезно. Духовното лечителство е друга много вероятна възможност.

НелиСт

20.07.2014

Подбрано от книгата на Дона Кънингам „Холистично лечение на плутоновите кризи“ на издателство Лира Принт

~~~

Заглавно изображение: „Персефона“, илюстрация Ан Ивон Гилбърт

 


Внимание: Запазени авторски права върху всички статии публикувани на сайта. Може да споделите чрез активен линк или връзките по-долу.

 

 

 

 

 

 

Плутон в домове и знаци – първа част


~~~


Ние често се вманиачаваме на теми от сферите на дома или планетите, обвързани с Плутоновото разположение в рождената карта. И непрекъснато правим отново и отново това, от което не можем да се освободим. Един и същи отрицателен модел нерядко се появява до безкрайност в живота ни и при всяко повторение ние все повече се вкопчваме в него. Ако сме били предадени или наранени, очакваме предателство, ето защо си подбираме хора, които ще го направят, осъществявайки очакваното от нас. Дори почтен човек, който е изложен на постоянно подозрение, може да бъде подтикнат да каже: „Значи не ми вярваш? Ако по този начин мислиш за мене, аз ще те изпреваря и ще го направя!“ Така създаваме собствените си самоосъществяващи се пророчества.

Нещата често пъти започват като борба за власт с родител (или друга важна авторитетна фигура) в детството – човек, който поставя голямо ударение върху темите, свързани с дома на Плутон, и се опитва да накара детето да успее в тази област. Ако то го стори, родителят печели. Но за да ядоса родителя си и да спечели битката, индивидът трябва да ЗАГУБИ в онези сфери, свързани с Плутоновия дом. Според една извратена логика провалът бива сметнат за морална победа. Тази динамика ме накара да нарека сектора от хороскопа, където е разположен Плутон, „дом на провалите напук“.

Възможно е пък родителят да е повтарял на детето си, че то никога няма да постигне нещо забележително в сферата, свързана с конкретния дом, така че човекът си отмъщава, като непрекъснато се проваля по злепоставящи родителя начини. Когато чуя някой да оплаква провала си: „Виждаш ли, мамо, беше права!“, все ми се привижда някакъв злокобно ухилен череп. Някои хора замразяват тази област, за да не бъде наранена, толкова строго контролират потребностите и чувствата си, че дори приятелите им да не са способни да разберат колко е важно, но те не се освобождават от това. Паралелно може да се наблюдава и нагласа от типа „гроздето е кисело“ – когато човек си казва: „Аз това нещо така и така не го искам“, и някакво чувство за морално превъзходство над хората, които успяват в същата област. Парадоксално, но когато зоната на Плутон бъде излекувана и загуби властта си над вас, тя се превръща в област, където е възможно да покажете забележителна степен на градивна сила. В тези модели често се разпознава жилото на Скорпиона – печелите битката с цената на самонараняване.

ПЛУТОН В ПЪРВИ ДОМ

Всички силни Плутонови аспекти с асцендента, при асцендент в Скорпион, със Скорпионовите планети в първи дом. (Аспектите Плутон-Марс ще се разглеждат отделно.)

Това е трудно разположение, особено когато Плутон е близо до асцендента или в аспект с него. Подобни индивиди може би трябва да бъдат определени като плутонианци. Борбата за власт нерядко си личи и по външността им. Тези хора успяват да изглеждат драматично различни по начин, който отблъсква другите – например носят черни кожени якета, сексуално предизвикателни дрехи, имат проблем с теглото или постоянно мрачно изражение. Сякаш ги чувате да казват на някой от родителите си: „Не можеш да ми заповядваш как точно да изглеждам.“ Тъй като първи дом е една от сферите на здравето, от съществено значение е да се работи върху темите за вината и гнева, защото с годините енергията може да се превърне в сериозен физически проблем. Плутонианската личност може да отблъсква другите – нерядко с предизвикателно държание, излъчвайки обида. Възможно е стриктно да владеят емоционалността си, като не доверяват на света абсолютно никаква важна информация и постоянно контролират всичко. Когато са сърдити или обидени, те нерядко се отдръпват в изолация или се превръщат в самотници. Връзките им може да се основават на факта, че те правят прекалено много неща за другите или ги обвързват симбиотично към себе си. Когато подобни взаимоотношения се провалят, като резултат идва изолацията. Причината за тази липса на доверие обичайно е предателство в много ранна възраст, изоставяне, смърт на важен човек или други трудни семейни ситуации. (Първи дом показва защитите, към които прибягваме, подтикнати от семейната среда и други събития от ранните години на живота ни.

Използвано градивно, това е силно разположение, защото тези индивиди имат способността да влияят върху своята среда. Когато започват да се справят с използването на властта, въздействието им върху другите може да стане много голямо. Това е една от характерните черти на лечителя или психотерапевта, защото тези хора умеят да виждат сърцевината на проблема и да вдъхнат сила на другите да се излекуват сами. Те са и способни да бъдат медиуми – съзнателно или подсъзнателно.

Трудни аспекти на Плутон и Марс

Марс в Скорпион

Гневът е много трудно изразим и бива държан под похлупак, докато се превърне в огорчение, пронизващо всичко докрай, и в мрачно настроение, защото подобни хора чувстват, че тази енергия има силата да унищожава, дори да убива. Може да са били жестоко травмирани или вероятно в ранната им среда е имало ужасяващи прикрити огорчения – с насилие и негласна заплаха. Най-малкото, налице е вяра, че гневът може да унищожи връзките или откритите конфликти да доведат до изоставяне. Тъй като силата на гнева бива преувеличавана, тези хора го контролират на всяка цена, като непрекъснато си имат работа с него. Другите усещат гнева и смущението у човека и може на свой ред да се ядосат, а хората с аспект Марс-Плутон нерядко в крайна сметка биват изоставяни – точно както са се страхували. Когато индивидите с разглеждания аспект свикнат с гнева, те ще успеят да излекуват стари огорчения, освобождавайки ги, за да използват енергията по мощен начин. Контролираното й прилагане дава огромен капацитет за фокусиране. Енергията може да бъде използвана за лечение или за осъществяване на други велики дела.

ПЛУТОН ВЪВ ВТОРИ ДОМ

Скорпионови планети във втори дом, Скорпион на куспидата на втори дом.

Борбата за власт нерядко се фокусира върху парите, които без съмнение са важна тема за родителите. Когато един от тях дава, той упражнява голям контрол – затова даването е обагрено с гняв или са налице „вериги“, с които родителят да държи детето близо до себе си или в зависимост. И като следствие тези плутонианци отъждествяват парите с контрола – ето защо или имат много пари, или никакви. Някои хора се провалят напук, като непрекъснато изпадат във финансови затруднения. Това става, когато родителите все предричат, че детето няма да се справя добре с парите. Може да е налице огромен яд срещу хора, които са много състоятелни. (Един мой клиент наричаше богатите „филистимляни“.) Някои дори негодуват срещу нещата, които трябва да правят, за да спечелят пари – защото вземат мениджърското сътрудничество за контрол. Огорчението, свързано с финансовите възможности, както и контролът, който те упражняват върху живота, могат да отровят всеки опит на индивида да стане финансово независим. Самата бедност нерядко е механизъм за контрол във връзката. Т. е., тези хора може да развият симбиотична връзка с онези, които им „помагат“, създавайки зависимост, за да ги контролират или за да не бъдат изоставени. Тяхното нямане на пари винаги е финалната им дума, козът, който те изваждат. („Не мога да направя това, което искаш, защото нямам пари“.) Сексуалността може да бъде залог в играта и тогава и двете страни започват да се вбесяват, че трябва да плащат по този начин. Вместо да бъдат в зависимост от действителна личност, плуто-нианците от втори дом е възможно да живеят от социални помощи, може би с някакво тайно удоволствие, че „връщат тъпкано на системата“. Ядът спрямо състоятелните понякога кара не толкова етичните индивиди с подобна позиция да „освобождават“ пари или ценности от своите работодатели, които те възприемат като корумпирани експлоататори. Обратната страна на монетата се вижда в индивиди, които печелят прилични пари, но го правят, за да поддържат контрол над връзката или средата. Тези плутони-анци са „помагачите“ – те се свързват с хора, които не могат да се оправят без финансовата им помощ. Това привидно позволява на плутонианците от втори дом да вземат връх в своите взаимоотношения (защото който плаща, той поръчва музиката), както и създават нагласата, че не бива да бъдат изоставени, защото са абсолютно необходими. В крайна сметка, не им се иска да изкарват пари поради тези причини и се получава така, че не постигат особени успехи нито във връзката, нито в работата си. Огорчението отравя всички усилия и те не печелят толкова, колкото биха могли, а и не се чувстват обичани заради самите себе си.

Ако съберете на едно място ключовите думи за Плутон и за втори дом, получавате придобиване на власт, което е градивната интерпретация на конкретното разположение. Хората с Плутон във втори дом, които работят с цел да се освободят от неговите отрицателни динамики -от огорчението, правенето напук, вината, борбата за власт и контрола, свързан с финансите, – са в състояние да постигнат извънредно големи успехи. Те могат да привличат парите или да бъдат финансови магьосници, когато се налага ресурси да се преобразуват в богатство. Но за да успеят, трябва да престанат да се провалят напук.

ПЛУТОН В ТРЕТИ ДОМ

Плутон-Меркурий, Меркурий в Скорпион, куспидата на трети дом в Скорпион.

Според тези хора думите имат такава власт, че могат да унищожават. Те извънредно внимателно контролират всичко, каквото казват, за да не пропуснат някаква информация, която другите да използват, за да им навредят или да ги контролират. Това обикновено става, когато в семейството поне един от членовете му има черен пояс по словесно карате – саркастичен или изпълнен с презрение индивид, срещу когото останалите не са способни да се съпротивляват. Би могъл да бъде по-голям брат или сестра – толкова властни, че плутонианците са се научили да си мълчат.

В зряла възраст личностите с Плутон в трети дом е много вероятно или да се страхуват от словесно малтретиране, или самите те да огорчават с думи другите, или да бъдат саркастични, мислейки, че най-добрата защита е доброто нападение. Друго възможно последствие е думите да се превърнат във фокус на борбата за власт -докато не можете да вземете думата от тях, те винаги са отгоре. Във връзките подобни индивиди нерядко спъват комуникацията. Като работодатели може да държат в тайна документи или друга важна информация. Като ученици или студенти те нерядко са сред изоставащите, които не предават докладите си навреме и все искат отсрочки. Думите може да бъдат употребявани за манипулиране – и то много ефективно. Хората, които използват това разположение по конструктивен начин, са много схватливи и задълбочени в мисленето и комуникацията си. Те имат дарбата да виждат мотивацията на другите и са в състояние дълбоко да проникнат във всеки проблем. Могат да използват думите, за да лекуват, стигайки до сърцевината на проблема. Хората с проработен Плутон в трети дом са фини, аналитични писатели и учители. Вместо да манипулират, те са способни да използват думите, за да влияят на хората в името на нещо добро.

ПЛУТОН В ЧЕТВЪРТИ ДОМ

Аспекти Плутон-Луна, Луна в Скорпион, Скорпионо-ви планети в четвърти дом, Скорпион на куспидата на четвърти дом.

Това е много Плутонов човек, особено когато планетата се пада близо до куспидата на четвърти дом. Единият родител, най-вероятно майката, е бил властен, натрапчив и контролиращ. Когато някой от възрастните открито доминира, другият може пък да е подмолно манипулативен: „Ние с тебе заедно срещу това чудовище.“ Често пъти в дома е налице силен, прикрит яд, особено срещу потребностите на детето или срещу необходимостта от грижовно отношение. Понякога една от бабите упражнява голямо влияние, един вид матриархат. Възможно е и да се е случило действително изоставяне, например смърт на родител, или пък постоянна заплаха за това – ако детето не се държи добре. Може би всички оплакват някаква смърт около времето, когато то се е родило, така че майката е била в меланхолично настроение и не е имала какво да даде на рожбата си.

Луна в Скорпион или аспекти Плутон -Луна сочат недоверие към жените, гняв, насочен към тях, или манипулация, за да се постигне впримчването им в симбио-тична зависимост, та индивидът да не бъде изоставен. Родител с подобно разположение може да се ядосва, че трябва да гледа деца, но да го свръхкомпенсира или сим-биотично да привързва децата към себе си, като прави прекалено много за тях. За някой възрастен децата нерядко са въпрос на живот и смърт – поради чувството, че това е поне една връзка, в която човекът никога няма да бъде изоставен. И обратно – белезите, оставени от липсата на любящо, грижовно отношение в детството може да бъдат толкова дълбоки, че този индивид да реши никога да не става родител. При хора с Плутон в четвърти дом или неговата кус-

пида в Скорпион жилището на зрелия вече човек може да стане поле на борби за власт; или за да не повтарят минали семейни модели, подобни хора решават да живеят сами. Може да им бъде трудно да понесат съжителството с някой друг, освен ако не контролират стопроцентово ситуацията. „Домът ми е моята крепост, тайното ми светилище и не понасям да го споделям с другиго.“ От съществено значение е хората с подобна Плутонова позиция да се съобразяват със своята потребност от интимност и усамотение, съзнавайки, че дори да съжителстват с някого, те все пак имат нужда да отделят и време за себе си. Ако лекуват травмите и обидите от детските години, ще им стане по-лесно да живеят с друг човек. Тогава пребиваването вкъщи става извор на регенерация, дава им целителна енергия, за да излязат навън в света. Те имат способността сами да лекуват травмите от детството и щом го направят, може да споделят какво са научили пред други хора, страдащи от същите рани.

ПЛУТОН В ПЕТИ ДОМ

Скорпионови планети в пети дом, силно подчертан Плутон в Лъв, Скорпион на куспидата на пети дом. (Аспектите между Плутон и Слънцето ще се третират отделно.)

Когато имаме Плутон или планети в Скорпион в пети дом, поне при по-възрастните поколения, нерядко е имало случаи на принудителен брак поради бременност. Дори в рамките на самата институция бременността може да бъде използвана като средство да се печели контрол над връзката, например с цел партньорът да не може да се изтръгне от нея. Тъй като това не е много успешен методза контрол, тези хора често пъти развиват огорчение или глезят децата си, опитвайки се да компенсират първоначалното си нежелание те да се родят. Глезльовците доста често са непланирани рожби, отглеждани по този начин; родителят е дал изключителна власт на детето и му е угаждал прекалено много, защото е изпитвал вина. Подобни деца мразят начина, по който ги използват, и отрано се научават да манипулират и двамата родители, и да маневрират спрямо тях. Можем да ги разглеждаме и като средство за упражняване на власт или гаранция за единия родител никога да не остане сам, така че връзките стават симбиотични (при изгряващ Рак куспидата на пети дом обикновено попада в Скорпион, така че това разположение обяснява задушаващата любов на Раците).

От друга страна, понякога хората с подобна конфигурация решават да останат бездетни. „Вътрешното дете“, отхвърлено от родител, израства със страх или ненавист към изискванията, които собствените му отрочета могат да му поставят. Страх го е, че отглеждането на деца ще овладее живота му и за него няма да остане нищо. Тук се намесва и нежелателната тема на властта, която роди-телството поражда. Бездетието може да бъде и форма на отмъщение – или към партньора, или към родителите, отказ да им се даде безсмъртие.

При подчертан Плутон в Лъв или пети дом е възможно единият родител да е бил омаян от изобретателността на детето и да е видял в негово лице средство за придобиване на власт и сила. Също като някои майки на евентуални звезди, те може да са стигнали твърде далече и талантът да се е превърнал във фокус на борбите за власт. Това се случва на много хора с Плутон в Лъв – като първо поколение, което разполага с достатъчно свободно време и възможности да развива творческото начало, вродено у всички нас. Талантът може да стане фокус на многоборби за власт, особено при влюбените, които смятат любовта за онази мощ, която ще трансформира и изведе на бял свят напъпващия гений. При хора с подобни комбинации романтиката и трансформацията се сливат в едно: „Позволи ми да те обичам, за да те направя свой образ и подобие.“ Или обратното. За да проникнете по-добре в романтичните последици от това разположение, прочетете за Плутон в седми и осми дом, защото нещата са сходни.

Трудните аспекти между Плутон и Слънцето

В по-малка степен – Слънце в Скорпион. Някои от тези динамики можете да наблюдавате и при силно поставен Плутон в Лъв.

Тук фигурата с „отровно“ надмощие обикновено е плутонианският баща – често пъти грубо доминиращ мъж. Заради нуждите на собствената си власт и егото си той не може да си позволи да хвали детето – сякаш всичко, което то прави добре, го принизява, както и зле свършената работа се отразява лошо върху него. С такъв баща човек винаги е в губеща позиция.

Когато се използва отрицателно, това разположение съчетава егоизма на Лъва, желанието му да получи внимание със Скорпионовия стремеж към власт. Да бъдеш Някой – това е най-важното. Ако тези хора нямат влияние върху своя свят, твърде вероятно следствие е себеом-разата, затова понякога те прилагат безскрупулни или съмнителни тактики, за да станат важни и незаменими. Понеже аспектът Скорпион-Плутон е пълен с крайности, те чувстват, че ако не са Някой, са никой и не си струва да живеят. Може да мразят хората, попаднали под светлините на прожекторите, или да се впускат в битки, когато егото им е заплашено. Ако борбата за власт е загубена, себеомразата им нараства.

Парадоксално, но когато подобни индивиди успеят да се освободят от потребността да бъдат център на вниманието, а властта не е толкова значима, действително те могат да се превърнат във властимащи с добри цели. Тогава силата извира от безкрайната изобретателност, излъчвана от центъра на тяхното същество, светлина от вътрешното Слънце, която никога не се изчерпва. Аспектите между Слънцето и Плутон показват потенциала за себетрансформация. Когато трябва да се справят с нещо, тези хора не се отказват, докато не го преодолеят. След като са се самоизцелили, способността да лекуват другите с подобни проблеми изниква от само себе си.

ПЛУТОН В ШЕСТИ ДОМ

Скорпионови планети в шести дом, Скорпион на куспидата на шести дом, възможно – Плутон в Дева.

Това често е индикация за индивиди, вманиачени в работата дотам, че стават работохолици. Тези хора служат, но много мразят да бъдат подчинени; трудят се по вътрешен подтик, но всъщност никак не им се иска да работят толкова много. Подобни индивиди вярват, че служенето е пътят, по който могат да постигнат власт, и затова правят маневри с цел да бъдат властта зад трона, ставайки незаменими. Тъй като този стремеж към влияние лесно бива разпознат и от шефа, и от колегите, никой не им вярва. Борбите за власт пораждат сръдни и отмъщения от страна на колектива. Понякога този тип хора непрекъснато напускат работа след работа с гръм и трясък и безкрайно огорчение.

Шести дом е и сфера на здравето, затова подобна рождена (или при транзит) позиция на Плутон сочи възможност за болести, предизвикани от натрупана обида. Когато не успеят да превърнат работата в средство за добиване на власт, плутонианците по шести дом може да контролират другите чрез болест, ставайки инвалиди, които карат хората да „подтичват“ наоколо им. Симбиозата е осигурена: някой трябва да се грижи за тях. Повечето хора не биха изоставили човек инвалид – просто ще се почувстват виновни!

Използвано конструктивно, това разположение сочи хора, които непрекъснато трансформират себе си чрез работата, виждайки в нея и в отношенията с колегите си миниатюрен образ на целия живот. Всяка ситуация, възникваща в процеса на работата, може да бъде използвана като средство за незавоалирано демонстриране на някоя част от себе си, която се нуждае от промяна. Работата може да стане сила, която да преобрази живота им; чрез нея тези хора са способни да се превърнат в могъщи трансформатори. Тук намираме друг признак на лечителската способност – нещо, развито благодарение на стимула на болестта.

Следва продължение …………

holistichno-lechenie-na-plutonovite-krizi

За консултации и индивидуални уроципишете ми на email: astropleroma@gmail.com

 Нели

17.07.2014

Подбрано от книгата на Дона Кънингам „Холистично лечение на плутоновите кризи“ на издателство Лира Принт

~~~

Заглавно изображение: „Плутон и Прозерпина“ – Живопис от художника Лука Джордано, роден на 18 октомври 1634 г., Неапол, Италия


Внимание: Запазени авторски права върху всички статии публикувани на сайта. Може да споделите чрез активен линк или връзките по-долу.