Плутон в домове и знаци – първа част


~~~


Ние често се вманиачаваме на теми от сферите на дома или планетите, обвързани с Плутоновото разположение в рождената карта. И непрекъснато правим отново и отново това, от което не можем да се освободим. Един и същи отрицателен модел нерядко се появява до безкрайност в живота ни и при всяко повторение ние все повече се вкопчваме в него. Ако сме били предадени или наранени, очакваме предателство, ето защо си подбираме хора, които ще го направят, осъществявайки очакваното от нас. Дори почтен човек, който е изложен на постоянно подозрение, може да бъде подтикнат да каже: „Значи не ми вярваш? Ако по този начин мислиш за мене, аз ще те изпреваря и ще го направя!“ Така създаваме собствените си самоосъществяващи се пророчества.

Нещата често пъти започват като борба за власт с родител (или друга важна авторитетна фигура) в детството – човек, който поставя голямо ударение върху темите, свързани с дома на Плутон, и се опитва да накара детето да успее в тази област. Ако то го стори, родителят печели. Но за да ядоса родителя си и да спечели битката, индивидът трябва да ЗАГУБИ в онези сфери, свързани с Плутоновия дом. Според една извратена логика провалът бива сметнат за морална победа. Тази динамика ме накара да нарека сектора от хороскопа, където е разположен Плутон, „дом на провалите напук“.

Възможно е пък родителят да е повтарял на детето си, че то никога няма да постигне нещо забележително в сферата, свързана с конкретния дом, така че човекът си отмъщава, като непрекъснато се проваля по злепоставящи родителя начини. Когато чуя някой да оплаква провала си: „Виждаш ли, мамо, беше права!“, все ми се привижда някакъв злокобно ухилен череп. Някои хора замразяват тази област, за да не бъде наранена, толкова строго контролират потребностите и чувствата си, че дори приятелите им да не са способни да разберат колко е важно, но те не се освобождават от това. Паралелно може да се наблюдава и нагласа от типа „гроздето е кисело“ – когато човек си казва: „Аз това нещо така и така не го искам“, и някакво чувство за морално превъзходство над хората, които успяват в същата област. Парадоксално, но когато зоната на Плутон бъде излекувана и загуби властта си над вас, тя се превръща в област, където е възможно да покажете забележителна степен на градивна сила. В тези модели често се разпознава жилото на Скорпиона – печелите битката с цената на самонараняване.

ПЛУТОН В ПЪРВИ ДОМ

Всички силни Плутонови аспекти с асцендента, при асцендент в Скорпион, със Скорпионовите планети в първи дом. (Аспектите Плутон-Марс ще се разглеждат отделно.)

Това е трудно разположение, особено когато Плутон е близо до асцендента или в аспект с него. Подобни индивиди може би трябва да бъдат определени като плутонианци. Борбата за власт нерядко си личи и по външността им. Тези хора успяват да изглеждат драматично различни по начин, който отблъсква другите – например носят черни кожени якета, сексуално предизвикателни дрехи, имат проблем с теглото или постоянно мрачно изражение. Сякаш ги чувате да казват на някой от родителите си: „Не можеш да ми заповядваш как точно да изглеждам.“ Тъй като първи дом е една от сферите на здравето, от съществено значение е да се работи върху темите за вината и гнева, защото с годините енергията може да се превърне в сериозен физически проблем. Плутонианската личност може да отблъсква другите – нерядко с предизвикателно държание, излъчвайки обида. Възможно е стриктно да владеят емоционалността си, като не доверяват на света абсолютно никаква важна информация и постоянно контролират всичко. Когато са сърдити или обидени, те нерядко се отдръпват в изолация или се превръщат в самотници. Връзките им може да се основават на факта, че те правят прекалено много неща за другите или ги обвързват симбиотично към себе си. Когато подобни взаимоотношения се провалят, като резултат идва изолацията. Причината за тази липса на доверие обичайно е предателство в много ранна възраст, изоставяне, смърт на важен човек или други трудни семейни ситуации. (Първи дом показва защитите, към които прибягваме, подтикнати от семейната среда и други събития от ранните години на живота ни.

Използвано градивно, това е силно разположение, защото тези индивиди имат способността да влияят върху своята среда. Когато започват да се справят с използването на властта, въздействието им върху другите може да стане много голямо. Това е една от характерните черти на лечителя или психотерапевта, защото тези хора умеят да виждат сърцевината на проблема и да вдъхнат сила на другите да се излекуват сами. Те са и способни да бъдат медиуми – съзнателно или подсъзнателно.

Трудни аспекти на Плутон и Марс

Марс в Скорпион

Гневът е много трудно изразим и бива държан под похлупак, докато се превърне в огорчение, пронизващо всичко докрай, и в мрачно настроение, защото подобни хора чувстват, че тази енергия има силата да унищожава, дори да убива. Може да са били жестоко травмирани или вероятно в ранната им среда е имало ужасяващи прикрити огорчения – с насилие и негласна заплаха. Най-малкото, налице е вяра, че гневът може да унищожи връзките или откритите конфликти да доведат до изоставяне. Тъй като силата на гнева бива преувеличавана, тези хора го контролират на всяка цена, като непрекъснато си имат работа с него. Другите усещат гнева и смущението у човека и може на свой ред да се ядосат, а хората с аспект Марс-Плутон нерядко в крайна сметка биват изоставяни – точно както са се страхували. Когато индивидите с разглеждания аспект свикнат с гнева, те ще успеят да излекуват стари огорчения, освобождавайки ги, за да използват енергията по мощен начин. Контролираното й прилагане дава огромен капацитет за фокусиране. Енергията може да бъде използвана за лечение или за осъществяване на други велики дела.

ПЛУТОН ВЪВ ВТОРИ ДОМ

Скорпионови планети във втори дом, Скорпион на куспидата на втори дом.

Борбата за власт нерядко се фокусира върху парите, които без съмнение са важна тема за родителите. Когато един от тях дава, той упражнява голям контрол – затова даването е обагрено с гняв или са налице „вериги“, с които родителят да държи детето близо до себе си или в зависимост. И като следствие тези плутонианци отъждествяват парите с контрола – ето защо или имат много пари, или никакви. Някои хора се провалят напук, като непрекъснато изпадат във финансови затруднения. Това става, когато родителите все предричат, че детето няма да се справя добре с парите. Може да е налице огромен яд срещу хора, които са много състоятелни. (Един мой клиент наричаше богатите „филистимляни“.) Някои дори негодуват срещу нещата, които трябва да правят, за да спечелят пари – защото вземат мениджърското сътрудничество за контрол. Огорчението, свързано с финансовите възможности, както и контролът, който те упражняват върху живота, могат да отровят всеки опит на индивида да стане финансово независим. Самата бедност нерядко е механизъм за контрол във връзката. Т. е., тези хора може да развият симбиотична връзка с онези, които им „помагат“, създавайки зависимост, за да ги контролират или за да не бъдат изоставени. Тяхното нямане на пари винаги е финалната им дума, козът, който те изваждат. („Не мога да направя това, което искаш, защото нямам пари“.) Сексуалността може да бъде залог в играта и тогава и двете страни започват да се вбесяват, че трябва да плащат по този начин. Вместо да бъдат в зависимост от действителна личност, плуто-нианците от втори дом е възможно да живеят от социални помощи, може би с някакво тайно удоволствие, че „връщат тъпкано на системата“. Ядът спрямо състоятелните понякога кара не толкова етичните индивиди с подобна позиция да „освобождават“ пари или ценности от своите работодатели, които те възприемат като корумпирани експлоататори. Обратната страна на монетата се вижда в индивиди, които печелят прилични пари, но го правят, за да поддържат контрол над връзката или средата. Тези плутони-анци са „помагачите“ – те се свързват с хора, които не могат да се оправят без финансовата им помощ. Това привидно позволява на плутонианците от втори дом да вземат връх в своите взаимоотношения (защото който плаща, той поръчва музиката), както и създават нагласата, че не бива да бъдат изоставени, защото са абсолютно необходими. В крайна сметка, не им се иска да изкарват пари поради тези причини и се получава така, че не постигат особени успехи нито във връзката, нито в работата си. Огорчението отравя всички усилия и те не печелят толкова, колкото биха могли, а и не се чувстват обичани заради самите себе си.

Ако съберете на едно място ключовите думи за Плутон и за втори дом, получавате придобиване на власт, което е градивната интерпретация на конкретното разположение. Хората с Плутон във втори дом, които работят с цел да се освободят от неговите отрицателни динамики -от огорчението, правенето напук, вината, борбата за власт и контрола, свързан с финансите, – са в състояние да постигнат извънредно големи успехи. Те могат да привличат парите или да бъдат финансови магьосници, когато се налага ресурси да се преобразуват в богатство. Но за да успеят, трябва да престанат да се провалят напук.

ПЛУТОН В ТРЕТИ ДОМ

Плутон-Меркурий, Меркурий в Скорпион, куспидата на трети дом в Скорпион.

Според тези хора думите имат такава власт, че могат да унищожават. Те извънредно внимателно контролират всичко, каквото казват, за да не пропуснат някаква информация, която другите да използват, за да им навредят или да ги контролират. Това обикновено става, когато в семейството поне един от членовете му има черен пояс по словесно карате – саркастичен или изпълнен с презрение индивид, срещу когото останалите не са способни да се съпротивляват. Би могъл да бъде по-голям брат или сестра – толкова властни, че плутонианците са се научили да си мълчат.

В зряла възраст личностите с Плутон в трети дом е много вероятно или да се страхуват от словесно малтретиране, или самите те да огорчават с думи другите, или да бъдат саркастични, мислейки, че най-добрата защита е доброто нападение. Друго възможно последствие е думите да се превърнат във фокус на борбата за власт -докато не можете да вземете думата от тях, те винаги са отгоре. Във връзките подобни индивиди нерядко спъват комуникацията. Като работодатели може да държат в тайна документи или друга важна информация. Като ученици или студенти те нерядко са сред изоставащите, които не предават докладите си навреме и все искат отсрочки. Думите може да бъдат употребявани за манипулиране – и то много ефективно. Хората, които използват това разположение по конструктивен начин, са много схватливи и задълбочени в мисленето и комуникацията си. Те имат дарбата да виждат мотивацията на другите и са в състояние дълбоко да проникнат във всеки проблем. Могат да използват думите, за да лекуват, стигайки до сърцевината на проблема. Хората с проработен Плутон в трети дом са фини, аналитични писатели и учители. Вместо да манипулират, те са способни да използват думите, за да влияят на хората в името на нещо добро.

ПЛУТОН В ЧЕТВЪРТИ ДОМ

Аспекти Плутон-Луна, Луна в Скорпион, Скорпионо-ви планети в четвърти дом, Скорпион на куспидата на четвърти дом.

Това е много Плутонов човек, особено когато планетата се пада близо до куспидата на четвърти дом. Единият родител, най-вероятно майката, е бил властен, натрапчив и контролиращ. Когато някой от възрастните открито доминира, другият може пък да е подмолно манипулативен: „Ние с тебе заедно срещу това чудовище.“ Често пъти в дома е налице силен, прикрит яд, особено срещу потребностите на детето или срещу необходимостта от грижовно отношение. Понякога една от бабите упражнява голямо влияние, един вид матриархат. Възможно е и да се е случило действително изоставяне, например смърт на родител, или пък постоянна заплаха за това – ако детето не се държи добре. Може би всички оплакват някаква смърт около времето, когато то се е родило, така че майката е била в меланхолично настроение и не е имала какво да даде на рожбата си.

Луна в Скорпион или аспекти Плутон -Луна сочат недоверие към жените, гняв, насочен към тях, или манипулация, за да се постигне впримчването им в симбио-тична зависимост, та индивидът да не бъде изоставен. Родител с подобно разположение може да се ядосва, че трябва да гледа деца, но да го свръхкомпенсира или сим-биотично да привързва децата към себе си, като прави прекалено много за тях. За някой възрастен децата нерядко са въпрос на живот и смърт – поради чувството, че това е поне една връзка, в която човекът никога няма да бъде изоставен. И обратно – белезите, оставени от липсата на любящо, грижовно отношение в детството може да бъдат толкова дълбоки, че този индивид да реши никога да не става родител. При хора с Плутон в четвърти дом или неговата кус-

пида в Скорпион жилището на зрелия вече човек може да стане поле на борби за власт; или за да не повтарят минали семейни модели, подобни хора решават да живеят сами. Може да им бъде трудно да понесат съжителството с някой друг, освен ако не контролират стопроцентово ситуацията. „Домът ми е моята крепост, тайното ми светилище и не понасям да го споделям с другиго.“ От съществено значение е хората с подобна Плутонова позиция да се съобразяват със своята потребност от интимност и усамотение, съзнавайки, че дори да съжителстват с някого, те все пак имат нужда да отделят и време за себе си. Ако лекуват травмите и обидите от детските години, ще им стане по-лесно да живеят с друг човек. Тогава пребиваването вкъщи става извор на регенерация, дава им целителна енергия, за да излязат навън в света. Те имат способността сами да лекуват травмите от детството и щом го направят, може да споделят какво са научили пред други хора, страдащи от същите рани.

ПЛУТОН В ПЕТИ ДОМ

Скорпионови планети в пети дом, силно подчертан Плутон в Лъв, Скорпион на куспидата на пети дом. (Аспектите между Плутон и Слънцето ще се третират отделно.)

Когато имаме Плутон или планети в Скорпион в пети дом, поне при по-възрастните поколения, нерядко е имало случаи на принудителен брак поради бременност. Дори в рамките на самата институция бременността може да бъде използвана като средство да се печели контрол над връзката, например с цел партньорът да не може да се изтръгне от нея. Тъй като това не е много успешен методза контрол, тези хора често пъти развиват огорчение или глезят децата си, опитвайки се да компенсират първоначалното си нежелание те да се родят. Глезльовците доста често са непланирани рожби, отглеждани по този начин; родителят е дал изключителна власт на детето и му е угаждал прекалено много, защото е изпитвал вина. Подобни деца мразят начина, по който ги използват, и отрано се научават да манипулират и двамата родители, и да маневрират спрямо тях. Можем да ги разглеждаме и като средство за упражняване на власт или гаранция за единия родител никога да не остане сам, така че връзките стават симбиотични (при изгряващ Рак куспидата на пети дом обикновено попада в Скорпион, така че това разположение обяснява задушаващата любов на Раците).

От друга страна, понякога хората с подобна конфигурация решават да останат бездетни. „Вътрешното дете“, отхвърлено от родител, израства със страх или ненавист към изискванията, които собствените му отрочета могат да му поставят. Страх го е, че отглеждането на деца ще овладее живота му и за него няма да остане нищо. Тук се намесва и нежелателната тема на властта, която роди-телството поражда. Бездетието може да бъде и форма на отмъщение – или към партньора, или към родителите, отказ да им се даде безсмъртие.

При подчертан Плутон в Лъв или пети дом е възможно единият родител да е бил омаян от изобретателността на детето и да е видял в негово лице средство за придобиване на власт и сила. Също като някои майки на евентуални звезди, те може да са стигнали твърде далече и талантът да се е превърнал във фокус на борбите за власт. Това се случва на много хора с Плутон в Лъв – като първо поколение, което разполага с достатъчно свободно време и възможности да развива творческото начало, вродено у всички нас. Талантът може да стане фокус на многоборби за власт, особено при влюбените, които смятат любовта за онази мощ, която ще трансформира и изведе на бял свят напъпващия гений. При хора с подобни комбинации романтиката и трансформацията се сливат в едно: „Позволи ми да те обичам, за да те направя свой образ и подобие.“ Или обратното. За да проникнете по-добре в романтичните последици от това разположение, прочетете за Плутон в седми и осми дом, защото нещата са сходни.

Трудните аспекти между Плутон и Слънцето

В по-малка степен – Слънце в Скорпион. Някои от тези динамики можете да наблюдавате и при силно поставен Плутон в Лъв.

Тук фигурата с „отровно“ надмощие обикновено е плутонианският баща – често пъти грубо доминиращ мъж. Заради нуждите на собствената си власт и егото си той не може да си позволи да хвали детето – сякаш всичко, което то прави добре, го принизява, както и зле свършената работа се отразява лошо върху него. С такъв баща човек винаги е в губеща позиция.

Когато се използва отрицателно, това разположение съчетава егоизма на Лъва, желанието му да получи внимание със Скорпионовия стремеж към власт. Да бъдеш Някой – това е най-важното. Ако тези хора нямат влияние върху своя свят, твърде вероятно следствие е себеом-разата, затова понякога те прилагат безскрупулни или съмнителни тактики, за да станат важни и незаменими. Понеже аспектът Скорпион-Плутон е пълен с крайности, те чувстват, че ако не са Някой, са никой и не си струва да живеят. Може да мразят хората, попаднали под светлините на прожекторите, или да се впускат в битки, когато егото им е заплашено. Ако борбата за власт е загубена, себеомразата им нараства.

Парадоксално, но когато подобни индивиди успеят да се освободят от потребността да бъдат център на вниманието, а властта не е толкова значима, действително те могат да се превърнат във властимащи с добри цели. Тогава силата извира от безкрайната изобретателност, излъчвана от центъра на тяхното същество, светлина от вътрешното Слънце, която никога не се изчерпва. Аспектите между Слънцето и Плутон показват потенциала за себетрансформация. Когато трябва да се справят с нещо, тези хора не се отказват, докато не го преодолеят. След като са се самоизцелили, способността да лекуват другите с подобни проблеми изниква от само себе си.

ПЛУТОН В ШЕСТИ ДОМ

Скорпионови планети в шести дом, Скорпион на куспидата на шести дом, възможно – Плутон в Дева.

Това често е индикация за индивиди, вманиачени в работата дотам, че стават работохолици. Тези хора служат, но много мразят да бъдат подчинени; трудят се по вътрешен подтик, но всъщност никак не им се иска да работят толкова много. Подобни индивиди вярват, че служенето е пътят, по който могат да постигнат власт, и затова правят маневри с цел да бъдат властта зад трона, ставайки незаменими. Тъй като този стремеж към влияние лесно бива разпознат и от шефа, и от колегите, никой не им вярва. Борбите за власт пораждат сръдни и отмъщения от страна на колектива. Понякога този тип хора непрекъснато напускат работа след работа с гръм и трясък и безкрайно огорчение.

Шести дом е и сфера на здравето, затова подобна рождена (или при транзит) позиция на Плутон сочи възможност за болести, предизвикани от натрупана обида. Когато не успеят да превърнат работата в средство за добиване на власт, плутонианците по шести дом може да контролират другите чрез болест, ставайки инвалиди, които карат хората да „подтичват“ наоколо им. Симбиозата е осигурена: някой трябва да се грижи за тях. Повечето хора не биха изоставили човек инвалид – просто ще се почувстват виновни!

Използвано конструктивно, това разположение сочи хора, които непрекъснато трансформират себе си чрез работата, виждайки в нея и в отношенията с колегите си миниатюрен образ на целия живот. Всяка ситуация, възникваща в процеса на работата, може да бъде използвана като средство за незавоалирано демонстриране на някоя част от себе си, която се нуждае от промяна. Работата може да стане сила, която да преобрази живота им; чрез нея тези хора са способни да се превърнат в могъщи трансформатори. Тук намираме друг признак на лечителската способност – нещо, развито благодарение на стимула на болестта.

Подбрано от „Холистично лечение на плутоновите кризи“, Дона Кънингам.

Следва продължение …………

Ако искате да разберете какво е разположението на Вашият рожден Плутон по знак и дом, изпратете ми своите рождени данни чрез формата за контакт или като коментар под публикацията.

Нели – Плерома

Форма за контакти:

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.