Плутон в домове и знаци – втора част


Продължава от тук…

ПЛУТОН В СЕДМИ ДОМ

 

Плутон-Венера, Венера в Скорпион, Скорпионови планети в седми дом, Скорпион на куспидата на седми дом, възможно – Плутон във Везни.

Любовта може да се превърне във вманиачаване, търси се симбиоза с любимия. Понякога се стига до външно невидима реакция с обсебване на другия, гняв, вина и борба за власт. Когато това отблъсне любимия човек, плутонианецът от този тип може напълно да се изолира, решавайки, че вече не иска да има никакви връзки. Някои дори продължават мислено да бъдатсвързани с последния човек, който им е погодил номер, и това не им дава мира. Други решават да си останат сами, защото този тип плутонианци отъждествяват любовта с контрола, а именно това е последното, което желаят.

За много хора с подобна Плутонова позиция любовта през детството им е била равнозначна на контрол -ако не се подчинят на властта на родителя, са заплашени да бъдат лишени от обич и одобрение. Може би са преживели действително изоставяне или смърт, което ги е накарало да се страхуват от загубата на любовта, затова те много силно се вкопчват и се опитват да станат незаменими. Възможно е и да е налице симбиотична връзка с родител от типа, описан при Плутон в четвърти дом: „Ние с тебе против чудовището“. (До известна степен тези модели могат да бъдат верни и при положение на Плутон в другите домове на връзките – пети и осми.)

Ако куспидата на десети дом попада в Скорпион, тогава Плутон в седми дом е възможно да показва родител, който е държал детето много „вързано“ за себе си или е извършил ужасно предателство спрямо доверието му. Понякога родителят от противоположния пол е толкова властен, доминиращ или съблазняващ, че човек с разглежданата позиция на Плутон много се плаши от възможността да създава интимни връзки. (Нерядко се наблюдава положителна промяна във връзките, щом този родител умре.) Имаме друг модел, когато връзките се смесват с трансформацията. Тези плутонианци може да се влюбят, за да накарат любимите да се преобразят, а на въпросните индивиди е възможно да не се харесват нито настоятелността за промяна, нито неравностойният характер на връзката, което това изискване подсказва. Вероятно е да се разразят борби за власт и в крайна сметка да се стигне до изоставяне. „Търпеливият“ партньор понякога дори става много лош – просто така, напук. Или човекът с Плутон може да бъде търпеливият и да се влюби във властен наставник.

Когато това разположение бъде използвано конструктивно, връзките имат потенциала да се превърнат в арена за трансформация – и за самия плутонианец, и за любимия му човек. За да бъдат цялостни, тези индивиди трябва да се справят с нараняванията и огорченията във всяка своя провалена любовна връзка – с цел да се научат да прощават и забравят. Излекували трудностите в своите връзки, приели прошката, хората с подобна позиция са способни да бъдат добри съветници – особено по брачните въпроси, като използват консултантските взаимоотношения и способността за даване на любов като лекуваща сила.

 

ПЛУТОН В ОСМИ ДОМ 

Скорпионови планети в осми дом, Скорпион на кус-пидата на осми дом, възможно – Плутон в Скорпион.

Сексът е болна тема за хора с подобно разположение. Учили са ги да вярват, че той притежава огромна власт, така че сексът се превръща в нещо страшно. (Всички в нашата култура сме придавали преувеличена власт на секса, но плутонианците от осми дом довеждат това схващане до крайност.) Възможно е тези хора да чувстват, че ако имат сексуална връзка, партньорът ще ги контролира. В резултат може много да се колебаят, преди изобщо да се обвържат; но те са страстни личности, затова им е трудно да избягват нещо толкова силно. Възможно е да искат на всяка цена да владеят положението в сексуалните връзки. Когато дават или отказват секс, това става средство за контрол и леглото често се превръща в бойно поле, където се отиграват другите теми на властта във връзката (или във външния свят). Когато във взаимоотношенията се натрупа прекалено много огорчение или недоверие, сексуалността може да бъде замразена. Дори след края на някоя трудна връзка този тип плутонианец може да остане леден, нежелаещ да се отвори към друг човек. При разглежданото положение нерядко си имаме работа с дълбоки, тъмни тайни.

Осми дом е и област на парите, така че тук може да действа модел, подобен на очертания при Плутон във втори дом. За тези хора общата собственост върху ресурсите е трудна тема, защото често е налице силно недоверие и остра нужда от контрол над положението. Наследствата и други динамики на изживяването на мъката може да доведат до огорчаващи битки. Смъртта тук също е основна тема и на нея се гледа със страх и удивление. Възможно е детето да е живяло в дом с много смъртни случаи или дори – нещо още по-въздействащо – където непрекъснато е имало опасност някой да умре, което е по-трудно преодолимо. Вероятно бащата е страдал от болно сърце и семейството винаги е било нащрек. Този Плутонов тип може ужасно много да се страхува от смъртта и да живее, като непрекъснато си казва: „Всеки момент е възможно да умра.“

Градивното използване на това положение е като лечител или дори медиум. Тук съществува огромна способност да регенерираш и самия себе си, и останалите. Когато сексът се прочисти от тежките си емоционални наслоения, той може да стане важно средство за подмладяване. Щом парите престанат да бъдат източник на борба за власт, разглежданото положение дава добра способност човек да печели пари или да помага на другите около него да успяват.

ПЛУТОН В ДЕВЕТИ ДОМ

Плутон-Юпитер, Юпитер в Скорпион, Скорпионови планети в девети дом, Скорпион на куспидата на девети дом.

Разглежданата позиция сочи дълбок, аналитичен ум, но е възможно човекът да протака завършването на някаква по-висша степен на образование. Този тип мрази принудата да придобие някаква образователна степен като условие за постигане на успех, защото ако го стори, това означава, че родителите са спечелили. Много от тези хора изкарват училище, но някак си пропускат да завършат заключителния семестър, финалната година или да положат последния изпит. Това е голямо отмъщение, влудяващо родителите, които толкова силно желаят детето им да получи образование, защото считат дипломата за магически ключ към постигане на определени житейски позиции. Конкретната ситуация може да бъде разглеждана като залог от типа „провал напук“, защото тези хора също вярват, че образованието е мощна и трансформираща живота сила, и че без него няма да стигнат доникъде. В областта, където попада Плутон, човек проявява склонността да се отказва от властта, затова си остава в същото положение: „Проклет да си, ако го направиш, и проклет да си, ако не го направиш“. Гневът може да се прехвърли върху обществото. Един много интелигентен мъж с такава Плутонова позиция, който трябваше да завърши само един курс, за да получи много необходимата му университетска степен, изразяваше силната си омраза към обществото. Аз го шокирах, като му казах: „Знаеш ли какво? На обществото хич не му пука дали ще завършиш образованието си или не! То дори не знае, че съществуваш! Този курс си е само за тебе.“ Стреснат, прояснил виждането си чрез тази преднамерена шокова терапия, той се захвана и получи университетската степен.

Когато тези хора преодолеят огорченията, които им се изправят на пътя, конкретната позиция на Плутон се превръща в идеално разположение. Този вид плутонианци всъщност са родени учени и изследователи, и биха получили голямо задоволство, ако се обучават сами. Имат заложби и да станат влиятелни преподаватели, които стигат до сърцевината на абстрактни теми, използвайки силата на ума, за да освободят другите от веригите на невежеството. Знанието наистина е сила, а правилното му използване е способно да трансформира света.

 

ПЛУТОН В ДЕСЕТИ ДОМ

Плутон в труден аспект с медиум цели, напрегнатите аспекти Плутон-Сатурн, Скорпион на медиум цели, Скорпионови планети в десети дом, понякога – подчертан Сатурн в Скорпион.

Хората с тези разположения най-вероятно са преживявали много трудни ситуации с участието на авторитетни фигури – най-вероятно родител, който ги е потискал, контролирал и дори малтретирал. В резултат индивидът изпитва дълбоко вкоренен гняв към властимащите (може би към целия свят) и е твърдо решен никога да не попада под нечий контрол. Но подобни хора са и силно ориентирани към успеха, а не е лесно да успееш, ако винаги се бориш против властта. Жилото на скорпиона тук означава, че обикновено индивидите с конкретното разположение в крайна сметка биват наранявани. Може да играят игри с големите шефове, които са родени стратези, докато в същото време собственото им озлобление ги кара да предприемат зле обмислени ходове.Родители с такава позиция на Плутон, които не са способни да упражняват власт навън, е вероятно да налагат властността си върху своите деца, повтаряйки фактически онова, което сами са изтърпели. Плутон в десети дом показва критичен, много амбициозен родител, който не уважава нищо друго освен големия успех и никога не е доволен от постижения на детско равнище. Може би в неговото семейство непрекъснато са му опявали: „Никога нищо няма да постигнеш“; възможно е въпросният плутонианец непрекъснато да е преживявал унизителни публични провали… с единствената цел да си отмъсти на родителя. Дълбочината и степента на залога „провал напук“ изобщо не е за подценяване!

Тези хора може упорито да отказват да се изцелят, защото всеки процес на лечение по някакъв начин означава да се поставиш под нечия власт. Вероятно най-добре е те да го правят сами. Работата по упражненията за гнева от Глава четвърта може да бъде много важна. Тук доста вероятна е кариера като лечител – тези плутонианци ще трябва да излекуват самите себе си в процеса на обучението! Хора, освободили се от отрицателните прояви на това разположение са способни да работят почтено с властта, да упражняват силно влияние върху света, носейки със себе си изцеление и преобразяване.

 

ПЛУТОН В ЕДИНАДЕСЕТИ ДОМ

Скорпионови планети в единадесети дом, Скорпион на куспидата на единадесети дом.

Тук плашилото не е властният родител, а групата от връстници, към която индивидът отчаяно се стреми да се присъедини в юношеските си години, но така и не успява. За някои цената на приобщаването е сексът. Други решават да се изолират, вместо да се подчинят на контрола на групата – в края на краищата, юношите изискват повече конформизъм, отколкото родителите някога биха могли. Огорчението от случващото се в училище може да попречи на порасналия вече индивид да се присъединява към желани от него групи. Възможно е борбата за власт да се намеси в приятелствата, които да се развият по властен, симбиоти-чен начин, както често виждаме при Плутон. Някои индивиди остават изолирани дори като възрастни, защото им е трудно да се доверяват. Членуването в група също може да бъде трудно, когато тези хора възприемат „политиката на организацията“ като средство да получат власт.

Груповата терапия или групите за самопомощ често успяват да доведат до трансформация, засягаща личното отчуждение. Докато работи над теми като доверие и гняв, индивидът може да развие способността да бъде силен групов лидер. Възможно е тези хора да бъдат привлечени към групи, чиято цел е реформиране на обществото, контрол върху околната среда или лекуване. Приятелството нерядко става област, в която подобни индивиди се трансформират, защото ако се свържат с други плутонианци, които не се страхуват от интензивността, могат да работят за взаимното си изцеление.

ПЛУТОН В ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ

Скорпионови планети в дванадесети дом, възможно – Нептун в Скорпион, куспидата на дванадесети дом в Скорпион.

Потискането на емоциите може да доведе или до себеунищожаващо поведение, или до физическа болест, тъй като това е един от домовете на здравето. Тук болестта обикновено служи на целта тези хора да се изолират от света, който им изглежда прекалено властен, твърде опасен и недостоен за доверие. Болестта може да бъде начин да контролират другите, което важи и за емоционалните болести в дванадесети дом. Някога случвало ли ви се е да пристъпвате на пръсти около човек, който постоянно е в силна депресия, и да се чувствате контролирани от привидната му крехкост? Пристрастяването – залогът на дванадесети дом, също е възможно средство, използвано за контролиране на емоциите, така че хората да бъдат държани на разстояние. Тези плутонианци може да потискат стремежа си към власт и в същото време да контролират околните по за-обиколни начини, които и за тях самите са непонятни. Например, ако са привидно безпомощни жертви, това също служи да прикрие стремежа им към власт – случвало ли ви се е да „спасите“ някоя бедна, безпомощна душа, която след това да овладее целия ви живот и всичката ви енергия? Без съмнение сте разбрали на собствен гръб, че положението на жертва е изпълнено с много власт! (Моля ви, разберете – има и истински потърпевши, но тук говорим за доброволно избиращите болката, за хората, които винаги биват увличани в подобни ситуации, мислейки, че страданието ги превръща в морални победители.) Несъзнателното поддаване на чара на властта може да доведе и до контакти с лица от подземния свят, отрицателна душевна нагласа и всякакви гадни положения, където влиятелноста се упражнява задкулисно. Изцелението на потиснатото огорчение въздейства много благоприятно за изместването на тази позиция от отрицателните й проявления към градивни, така че тук много полезна може да бъде Глава четвърта (за вината и гнева). В дома на тайните винаги съществува нещо тъмно и дълбоко скрито, и разкриването му на подходящо място, където се лекуват подобни проблеми, ще ви освободи от неговата власт.

Градивното приложение на тази позиция дава възможност тя да се зарови в подсъзнанието и да излекува дълбоко заседналите емоционални проблеми. Конкретното положение на Плутон не е рядкост при работещи в сферата на душевното здраве. По същия начин и лица, страдали от пристрастяване, които са успели да се откажат, имат повече сила и способности да подпомогнат други зависими хора. Това е и Плутоновата позиция на медиумите, където изследването на сънищата може да бъде много полезно. Духовното лечителство е друга много вероятна възможност.

Подбрано от книгата на Дона Кънингам „Холистично лечение на плутоновите кризи“ на издателство Лира Принт.

Цена: 13лв

Ако желаете да я поръчате мога да ви я изпратя чрез куриерска фирма Еконт или да си я купите на място в моята Книжарница Плерома в гр. София. За бърза поръчка и повече информация ми се обадете на телефон 0878197380. Доставката на книги е за сметка на получателя.

За контакт:

0878197380

Адрес на книжарница Плерома: гр. София, ж.к. Света Троица, бул. Сливница 65, Търговски център Глобус, магазин 12 – партер.

Нели – Плерома

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.