В рубриката цитати, едно чудесно хайку на Трейси Маркс за елементите:

***********

Четирите елемента: огън, земя, въздух и вода. Нека бъдат водачите ти.

Огън

Опърлен си от светлина и жар? Като нощна пеперуда, притегляна към пламък? Тогава нека миналото изгори. Жадуваш ли за зной и топлина? И бягаш от зимния студ? Увий се в одеяла.

Земя

Обграден си от стръмни стени? Заключени врати? Почакай. Погледни към покрива. Има стълба. Заринат си под земята? Натежал от исканията на живота? Протегни корени в пръстта.

Въздух

Разпилян ли си от вятъра? Остави се да бъдеш издухан. Ще станеш цял. Летиш ли твърде нависоко? Загубил от поглед земята? Плъзни се нагоре. Прелети пътя си към Бог.

Вода

Бориш се с мъглата? Не се противи. Придържай се към земята или се извиси над мъглата. Завлечен си под водата? Потопи се дълбоко. Предай се на скръбта. Ще се издигнеш отново.

***********